Acupunctuur op advies van de medisch specialist

Zaterdag 27 maart is in de Volksrant een mooi artikel van Margreet Vermeulen verschenen over een, in de huidige tijd, zeer relevante ontwikkeling in Nederland en wereld wijd. Integrative Zorg (Integrative Medicine), daar waar we de reguliere geneeskunde kunnen verrijken met evidence based complementaire zorg. Margreet Vermeulen opent het artikel met: "Hypnose, yoga, sint-janskruid eten, massage: langzaam maar zeker, en nog onder veel weerstand, zetten medici buiten de reguliere behandeling aanvullende zorg in, mits die afdoende bewezen is." Het hele artikel is te verkrijgen via de Volkskrant