Anne-Marie Spierings voorzitter Raad van Toezicht Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut verjongt en vernieuwt. Het onafhankelijk kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid heeft per januari van dit jaar met Ilse Geijzendorffer een nieuwe directeur en de afgelopen drie jaar ruim twintig nieuwe onderzoekers aangenomen. Het Louis Bolk Instituut wordt per 16 mei bijgestaan door Anne-Marie Spierings die als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht het stokje overneemt van Pieter van Geel. Daarnaast is recent de nieuwe website gelanceerd en staan er diverse vacatures open. Hiermee investeert het instituut in haar missie: grensverleggend, aantoonbaar, kennisgedreven en praktijkgericht de duurzame landbouw, voeding en gezondheid bevorderen.

Anne-Marie Spierings nieuwe voorzitter RvT

Anne-Marie Spierings volgt op 16 mei Pieter van Geel op als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij heeft dankzij haar studie Biologie en Natuurwetenschappelijke Milieukunde, een loopbaan bij ARCADIS én als Statenlid en Gedeputeerde in Noord-Brabant veel kennis en ervaring op het gebied van - en de relaties tussen - landbouw, milieu, voeding en gezondheid. Spierings is sinds 2018 voorzitter van D66. Het Louis Bolk Instituut is blij met haar komst omdat de inhoud, expertise en het netwerk wat Anne-Marie Spierings mee brengt zeer relevant is voor de transities waar het instituut actief in is. Voor de organisatie is zij een aanvulling op de zeer ervaren Raad van Toezicht doordat zij nog actief in haar carrière staat en een nieuwe dynamiek mee brengt.

Pieter van Geel heeft de toegestane twee termijnen van vier jaar ruimschoots volgemaakt als voorzitter van de Raad van Toezicht. Mede dankzij zijn toewijding en ervaring, zijn kundige adviezen, kennis en netwerk kon het Louis Bolk Instituut verder uitgroeien tot het maatschappelijke relevante en financieel gezonde instituut dat het nu is. Het personeel, de directie en de andere leden van de Raad van Toezicht (Anne Jan Zwart en Willem Lageweg) zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en bijdrage.

Nieuwe website LBI

Om al deze nieuwe dynamiek te ondersteunen heeft het Louis Bolk Instituut een gloednieuwe website. De directie maar vooral ook de onderzoekers zijn er blij mee! ‘De nieuwe website biedt niet alleen een mooi platform voor onze vernieuwende onderzoeks- en adviesprojecten maar is gebaseerd op actuele maatschappelijke thema’s, waaraan wij als instituut werken. Daarmee maken wij naast onze impact ook onze visie op diverse thema’s zichtbaar. De nieuwe website is een prikkelende omgeving die laat zien waar we kunnen bijdragen in de huidige duurzaamheidstransities’ (Klaas Berkhof, Managing Director Louis Bolk Instituut).

De thema’s op de website geven een kader en helpen de bezoeker naar de juiste projecten, resultaten en betrokken onderzoekers. Ze laten zien waar het instituut in samenhang aan werkt. Ook biedt de site een uitgebreide en gratis database van onze wetenschappelijke publicaties en praktijkgerichte folders van de afgelopen tientallen jaren tot nu. Daarnaast zijn de nieuwswaardigheden van het Louis Bolk Instituut te vinden zoals ook het interview met de kersverse directeur Ilse Geijzendorffer