Bemest op z’n Best; omdenken over mest

De overheid zet de komende jaren fors in op het terugdringen van ammoniakemissie. Tegen deze achtergrond is het programma Bemest op z’n best opgestart; een innovatieprogramma dat innovaties rond het toedienen van mest stimuleert en nieuwe ideeën ophaalt en toetst op haalbaarheid, toepasbaarheid en doelmatigheid. Het doel is een halvering van de ammoniakemissie ten opzichte van de huidige emissieniveaus.

Dit programma wordt uitgevoerd door een breed samenwerkingsverband. De ambitie is om alle specifieke kennis en ervaring van deze partijen in te zetten om zo samen echt een verschil te maken voor het klimaat en alle betrokkenen. Deelnemers zijn: Wageningen University & Research (WUR), Nutriënten Management Instituut (NMI) en Louis Bolk Instituut (LBI), RIVM, TNO, het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Delphy. Verder wordt samengewerkt met bedrijfsadviseurs die actief zijn in de melkveehouderij. Er wordt regelmatig afgestemd met belangenorganisaties, met name Cumela, Fedecom en LTO.

Lees verder in het persbericht.

Meer informatie

website Bemest op z’n Best of neem contact op met Jeroen Pijlman

Geplaatst op:
23-02-2022