Biokennisweek: webinars om niet te missen

Van 10 tot en met 13 januari 2022 staat biologisch een week lang in de spotlights! Er worden maar liefst meer dan 115 webinars gegeven. Het Louis Bolk Instituut spreekt tijdens 3 interessante webinars om niet te missen. 

Kruidenrijk grasklaver: 10 vliegen in 1 klap

Maandag 10 januari, 13:00-13:30 uur, online

In Vlaanderen krijgen landbouwers € 350 subsidie voor het inzaaien van productief kruidenrijk grasklaver. Kruidenrijk grasklaver is positief voor landschap, biodiversiteit en ook een antwoord op klimaat- en stikstofproblematiek. Voor boer en koe louter voordelen: met een lage bemesting een hoge, stabiele opbrengst smakelijk en eiwitrijk voer. De workshop bestaat uit (1) Een overzicht van voordelen uit onderzoek en praktijk (Louis Bolk Instituut) en (2) hoe maak je kruidenrijk grasklaver tot een succes (zaadhandel Neutkens)

Sprekers

 • Nick van Eekeren - Louis Bolk Instituut
 • Pedro Janssen - Louis Bolk Instituut
 • Pim Clotscher - zaadhandel Neutkens
 • Sander Bernaerts - zaadhandel Neutkens

Nieuwsbericht op website Biokennisweek
 

Core Organic: the harvest of 15 years of international organic research for animal production

DInsdag 11 januari, 16:30-17:00 uur, online

(ENG) Core Organic is an international network of countries that support research in organic farming. It has been active for 15 years now. What knowledge did it deliver for organic animal husbandry? Mette Vaarst, senior researcher from Aarhus University in Denmark will reflect on this from the European perspective, Jan van Esch from the strategic knowledge and innovation department of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and Monique Bestman from the Louis Bolk Institute will share their thoughts on the value of this network from a Dutch perspective.

Sprekers

 • Mette Vaarst - Aarhus University, Denmark
 • Esch, ir. J.W.J. van (Jan) - Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
 • Monique Bestman - Louis Bolk Institute

Gespreksleider

 • Marian Blom - Bionext

Nieuwsbericht op website Biokennisweek
 

Onderzoeks en innovatieagenda biologische productie en consumptie

Woensdag 12 januari, 09:30 - 11:15, online

In het voorjaar presenteerde de Europese Commissie haar Organic Action Plan met daarin de ambitie dat ten minste 30% van de totale Europese begroting voor onderzoeks- en innovatieacties (t.b.v. landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden) specifiek wordt ingezet voor de biologische sector. Aangezien een dergelijke voorzet alleen effect kan hebben als de handschoen ook door nationale overheden wordt opgepakt, roepen zes kennis organisaties (waaronder CLM, Delphy, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy, Bionext) in de vorm van een manifest, Nederland op in dit voorbeeld te volgen. Tijdens deze sessie zal het ministerie van LNV in gesprek gaan met de ondertekenaars over wat de meest prangende vragen zijn en hoe een dergelijk kennisagenda tot stand kan komen.
Discussieer je mee?

Sprekers

 • Michaël Wilde - Bionext
 • Ilse Geijzendorffer - Louis Bolk Instituut
 • Rogier Schulte - WUR
 • Edith Lammerts van Bueren - BioAcademy
 • Derk Rademaker - Delphy
 • Edo Dijkman - CLM

Gespreksleider

 • Marjolein Keuning

Nieuwsbericht op website Biokennisweek
 

Meer informatie en tickets

Bekijk het bericht op de LinkedIn-pagina van het LBI, of bezoek de website van de Biokennisweek 2022 voor het volledige programma en het kopen van een ticket.

Geplaatst op:
05-01-2022