Is biologische voeding gezonder?

Televisieprogramma Zembla (BNNVARA) besteedde op 22 oktober een uitzending aan de vraag of biologische voeding gezonder is dan voeding uit de gangbare landbouw.

Zembla liet biologische boeren aan het woord en besteedde uitgebreid aandacht aan de gezonde bodem. Het Louis Bolk Instituut doet al jaren onderzoek naar de relatie duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Ook kwam Machteld Huber uitgebreid aan het woord over hoe het kippenonderzoek dat zij destijds bij het Louis Bolk instituut, samen met gerenommeerde partijen als TNO en Wageningen Universiteit en RIKILT, had uitgevoerd. Opdrachtgevers waren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rabobank en Triodos Bank.

Kippenexperiment

Kern van het onderzoek was om te zien of kippen die biologisch geteeld voer aten, gezonder waren dan hun soortgenoten die regulier voer kregen. Dit onderzoek vond plaats tussen 2005 en 2007 in samenwerking met WUR, TNO en het RIKILT en was vernieuwend omdat er tot dan toe nog nooit een dergelijk onderzoek was uitgevoerd. Het onderzoek was blind uitgevoerd, waardoor de onderzoekers niet wisten welke kip welk voer kreeg. De kippen die de onderzoekers kwalificeerde als 'gezonder' bleken achteraf biologisch voer gehad te hebben. Dit onderzoek gaf een indicatie dat het immuunsysteem van biologisch gevoerde kippen een sneller herstel geeft dan dat van kippen die gangbaar voer kregen nadat ze waren geïnfecteerd met een virus. Dit zou aanleiding kunnen zijn geweest voor vervolgonderzoek. Huber licht in de uitzending uitgebreid toe waarom dat niet gebeurde.

Positieve Gezondheid

Cees Veerman, oud-minister van Landbouw licht in de uitzending toe dat er destijds meerdere belangen speelden waardoor hij nu aanbeveelt om de signalen uit het onderzoek alsnog serieus op te pakken en er diepgaander onderzoek naar te doen.

Het Louis Bolk Instituut zoekt vaak de vernieuwing. Dit kippenexperiment was gedegen, innovatief onderzoek en de technische onderzoeksmogelijkheden zijn ruim 10 jaar later sterk verbeterd. Wat betreft het onderzoek naar gezondheidseffecten van biologisch voer of bredere gezondheidseffecten van voedsel: dit blijft een onderbelicht onderwerp en het Louis Bok Instituut zou hier graag meer vervolg aan geven.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Louis Bolk Instituut kunt u contact opnemen met Klaas Berkhof via k.berkhof@louisbolk.nl of 0343 523.860.