BioVelddag

Op woensdag 5 juli 2023 is het Louis Bolk Instituut aanwezig op de BioVelddag met een demo van de mengteelten tarwe-veldboon en tarwe-witte lupine. Dit jaar vindt de dag plaats op de proeftuin Agroecologie en Technologie in Lelystad.

De teelt van eiwitgewassen staat momenteel erg in de belangstelling. Telers zoeken naar de juiste rassen en teeltwijze. Afnemers in de diervoeder- en levensmiddelensector zijn geïnteresseerd lokaal geproduceerd eiwit als grondstof. Daarnaast is er groeiende interesse voor meer biodiverse en klimaatrobuuste teeltsystemen. Mengteelt past heel goed in deze trend. Op de BioVelddag is een demo te zien van de mengteelten tarwe-veldboon en tarwe-witte lupine. Door het Louis Bolk Instituut is, samen met akkerbouwers en veehouders, veel ervaring opgedaan met mengteelten. Veehouders teelden veldboon of erwt in mengteelt met diverse granen voor eigen gebruik; geoogst als GPS of als droge korrel. Voor de akkerbouw ligt de afzet ingewikkelder, omdat verwerkers zijns ingesteld op de afname van mono-product. Onze onderzoekers praten u graag bij over de resultaten en innovaties uit onze projecten. Een bezoek aan de BioVelddag blijft gratis, opgeven is niet nodig. Meer (praktische) informatie vind je hier. Hopelijk zien we je dan!

Geplaatst op:
13-06-2023