Boeren in Friesland bespreken kansen voor koolstofvastlegging in grasland

Ruim 15 boeren kwamen deze week bij elkaar in De Pleats in Burgum om te praten over grasland. Dat klinkt niet zo bijzonder, maar niets is minder waar. De bijeenkomst ging namelijk over koolstofvastlegging in grasland, volgens de methode Blijvend Grasland van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dit project brengt boeren bij elkaar die deze nieuwe methode op hun eigen bedrijf willen onderzoeken. Samen vertalen ze de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken ze een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen ze eerste ervaringen op met toepassing ervan. Het project gaat nu van start, de boeren worden gedurende 3 jaar begeleid.

Blijvend grasland

Blijvend grasland is meerjarig grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deelnemende boeren committeren zich aan 10 jaar blijvend grasland op ten minste 50% van hun percelen. De koolstofopbouw in deze 10 jaar kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden. Het project Blijvend Grasland is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Zij gaan samen aan de slag met groepen Overijsselse en Friese boeren. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw). Leerervaringen en kennisdeling staan dus centraal in dit project en de opgedane kennis worden in en buiten de groep van Friese boeren gedeeld. “Het is nieuw en dat kan een drempel zijn om met de methode te beginnen. We pakken deze methode graag op om samen uit te zoeken wat we hiermee kunnen bereiken. Verduurzaming van de landbouw door het leveren en gewaardeerd krijgen van ecosysteemdiensten is belangrijk. Met dit project Blijvend Grasland zetten we daarin stappen vooruit. ”, aldus Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie.

Gezamenlijke aanpak

De beoogde groep van deelnemende agrariërs bestaat uit gemotiveerde en actieve ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering en ervaring stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer en duurzamere landbouw. Tijdens de startbijeenkomst maakte de Friese Milieufederatie kennis met zo’n 15 van deze boeren, uit heel Friesland. Een deel van hen heeft al blijvend grasland. “Ik heb al geruime tijd blijvend grasland maar vind het interessant om de uitkomsten te meten. Ik ben benieuwd hoeveel extra organische stof ik in de bodem kan opbouwen.” aldus een van de aanwezige boeren. Binnen dit project is ook zeker plaats voor boeren die aan het begin staan met het werken aan blijvend grasland. De boeren die gaan deelnemen zullen uiteindelijk gezamenlijk een projectplan indienen bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De Friese Milieufederatie zal de Friese boeren ondersteunen bij het schrijven van dit projectplan.

De bijeenkomst

Er leefden vooraf veel vragen over de methode blijvend grasland. Esther Wattel (Louis Bolk Instituut) kon veel van deze vragen beantwoorden tijdens haar presentatie. Er ontstond een levendig gesprek over de mogelijkheden die de nieuwe methode biedt. Naast koolstofvastlegging wat wordt beloond met verhandelbare CO2-certificaten, draagt blijvend grasland bijvoorbeeld ook bij aan het verbeteren van bodemkwaliteit, het vergroten van het waterbergend vermogen van de bodem en aan biodiversiteit.

Geplaatst op:
12-10-2022
Bron:

overgenomen van www.actiefonline.nl