Covid-19 onderzoek: Het resultaat van onze zelfzorg

Wat heeft u gedaan om te voorkomen dat u Covid-19 kreeg? En heeft het gewerkt? We zijn geïnteresseerd in de ervaringen van mensen van alle leeftijden, met een laag of hoog risico op Covid-19 en of u wel of geen symptomen van Covid-19 heeft gehad. Met het invullen van een vragenlijst krijgen we een beter begrip welke preventieve maatregelen en behandelingen werken - en welke niet.

Het Louis Bolk Instituut en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden voeren samen met 12 universiteiten in 10 landen een onderzoek uit om uit te vinden welke acties mensen ondernemen om COVID-19 te voorkomen of te behandelen. 

Heb je je dagelijkse leven veranderd om te voorkomen dat je zelf, of een dierbare, het Coronavirus oploopt? Dan willen we graag weten hoe en of je denkt dat deze acties hebben gewerkt.
Ben je ziek geworden van Coronavirus-achtige symptomen sinds het begin van de pandemie? Dan willen we graag weten welke behandelingen je hebt geprobeerd en of je denkt dat ze hebben geholpen.
Heb je het Coronavirus gehad? Dan willen we graag weten hoelang je klachten heeft gehad en hoe je je voelde en hoe je je momenteel voelt.

Doe je ook mee met dit onderzoek? Door onze vragenlijst in te vullen, worden jouw antwoorden op deze vragen gecombineerd met die van duizenden anderen uit de hele wereld. Samen kunnen we werken aan een beter begrip van het Coronavirus en hoe het te verslaan! Het onderzoek is anoniem. U hoeft geen gegevens te verstrekken over uw naam, adres, e-mail of telefoonnummer. Voorafgaand aan de vragen wordt extra informatie gegeven over het onderzoek.

Iedereen ouder dan 16 jaar komt in aanmerking om deel te nemen. Het invullen van de vragenlijst duurt 7-25 minuten.