Dien een aanvraag in voor Positieve Gezondheid in eigen wijk, gemeente of provincie

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van een Positieve Gezondheid aanpak in de eigen wijk, gemeente of provincie? Vanaf 25 januari 2022 kun je een aanvraag indienen om kennis en kunde in te winnen van een expert bij het Louis Bolk Instituut. Ons Bolk-model, werkmethode en projecten zijn geselecteerd als best practice voor Positieve Gezondheid & Leefomgeving. Middels een kennisvoucher helpen wij andere professionals verder. Lees hier wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. 

 

Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Het Louis Bolk Instituut heeft een model en werkmethode ontwikkeld voor verbetering van gezondheid door interventies in de Leefomgeving. Het model is gebaseerd op de zes domeinen van Positieve Gezondheid. Het model kan worden ingezet om behoeften en kwaliteiten van bewoners in kaart te brengen. Voordelen zijn: het model verheldert bij wie de regie moet liggen, maakt zichtbaar waar samenwerkings- en synergiemogelijkheden liggen, biedt structuur, fungeert ook als een afvinklijstje en leidt tot een gezamenlijk gedragen verbeterplan.
Daarnaast is een app ontwikkeld voor de inventarisatie van onder meer de ervaren gezondheid door wijkbewoners. Model en app maken onderdeel uit van een breed pakket van beschikbare Bolk-tools voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving (zie figuur).

PGLO basisfiguren raamwerk

PGLO Basisfiguren Bolkmodel_1


Wat levert het op?

Het model biedt een integrale benadering van zowel gezondheid, leefomgeving als betrokkenen. Het vormt het uitgangspunt voor een verbetertraject waarbij alle betrokkenen een rol blijven spelen. 
Het Louis Bolk Instituut heeft er veel ervaring mee opgedaan in bestaande of nieuwe woonwijken, maar ook in het landelijk gebied bij spanningen tussen veehouders en omwonenden. Ook bij andere thema’s die spelen in de Leefomgeving (bijvoorbeeld plaatsing windturbines, 5G-masten of geluidhinder) kan het uitkomst bieden.

Voor wie is het?

Gemeentes, GGD’s, wooncoöperaties, etc. De meeste toepassingen zijn tot dusver in buurten en wijken, maar we passen het ook toe op bijvoorbeeld St Eustatius. Ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet zijn er veel toepassingsmogelijkheden. Door de flexibele keuze voor schaalgroottes kan het model op elk niveau (micro, meso, macro) worden gebruikt.  

Vraag een kennisvoucher voor de toepassing van het Bolk-model aan, als je gezondheid wilt verbeteren vanuit de leefomgeving!  

Kennisvoucher aanvragen

De aanvraagprocedure is laagdrempelig op basis van High Trust volgens het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Hiervoor dient de aanvrager een aanvraagformulier in waarin de motivatie voor de keuze voor het voorbeeld wordt toegelicht. Per goed voorbeeld worden maximaal twee aanvragen gehonoreerd. Op dinsdag 25 januari wordt de voucherregeling door ZonMw opengesteld en kan er een aanvraag worden ingediend.   

Vanaf 25 januari 2022 kunt u de aanvraag indienen via de onderstaande link. De aanvraag kan tot uiterlijk 31 mei 2022 ingediend worden, maar zal naar verwachting eerder sluiten wanneer het maximaal aantal aanvragen bereikt is. Wacht dus niet (te) lang. 

Dien een aanvraag in

Heeft u inhoudelijke of praktische vraag, of wilt u even afstemmen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Sjef Staps


Meer informatie over: 
Positieve Gezondheid & Leefomgeving 
Positieve Gezondheid in Amsterdam Zuidoost

Geplaatst op:
21-12-2021