Eiwit van eigen land in Twente

Om het percentage eiwit van eigen land bij bedrijven met droogtegevoelige zandgrond in Twente te verhogen, ondersteunt het Louis Bolk Instituut zes melkveehouders in die regio.

Door de bodem waar deze veehouders mee te maken hebben, blijven de graslandopbrengsten vaak wat achter ten opzichte van graslanden in andere Nederlandse regio's. Het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem, het zaaien van kruiden en leguminosen of het aanpassen van het beweidingssysteem zou hier uitkomst kunnen bieden.

Binnen dit project dat gefinancierd wordt door de provincie Overijssel, worden verschillende oplossingsrichtingen getest door middel van praktijkproeven bij de deelnemers. Els Uijterlinde van Erve Mentink heeft hier interessante interviews over gegeven aan krant en radio.

Meer informatie
Martine Bruinenberg