Fieldlab Agroforestry maakt vliegende start

In Oost-Brabant is gestart met het Fieldlab Agroforestry. Agroforestrysupplies en melkveebedrijf Opsteeg in Zeeland (NB) vormen de kern. Hier zijn voormalige pluimvee- en varkensstallen omgevormd tot een praktijkcentrum voor regeneratieve landbouw en een gezonde leefomgeving. Dit jaar wordt het Fieldlab verder uitgewerkt, waarna het initiatief minimaal tien jaar gaat lopen. Dit Fieldlab zet agroforestry in voor een positieve bedrage aan milieu, klimaat, biodiversiteit, gezondheid en voedselproductie.

De initiatiefnemers van AgroforestryBlueprint, v.l.n.r. Evert Prins (Louis Bolk Instituut), melkveehouder Gerard Opsteeg en Sjef van Dongen (Agroforestrysupplies)

Sjef van Dongen van Agroforestrysupplies initieerde het plan, samen met buurman en melkveehouder Gerard Opsteeg en het Louis Bolk Instituut. Van Dongen: “We hebben ruime ervaring met de aanleg van agroforestrysystemen en gaan hier samen met boeren in de regio laten zien wat er mogelijk is.” Het Fieldlab heeft de naam AgroforestryBlueprint, omdat op allerlei vlakken een blauwdruk voor agroforestry wordt gemaakt. Zo worden verscheidene systemen aangelegd en voorbeelden voor onderhoud, oogst en mechanisatie, verwerking en afzet ontwikkeld en gedemonstreerd. Het doel van het initiatief is om de boer handvatten en perspectief te bieden en de burger weer te verbinden met de landbouw.

Onderzoeker Evert Prins van het Louis Bolk Instituut onderschrijft de urgentie van dit Fieldlab. “De afgelopen vijf jaar hebben we richting het ministerie van LNV aangegeven dat we op het gebied van agroforestry nodig aan de slag moeten met praktijkonderzoek en demonstratie.” Dit Fieldlab gaat hierin nu voorzien. Er worden ten minste vijf experimenten uitgewerkt die reeds bekende kennishiaten over agroforestry voor de melkveehouderij en akkerbouw eindelijk opvullen. ”We zitten niet stil: het eerste experiment wordt volgende maand aangelegd.”

Het is de verwachting dat de doorontwikkeling van de locatie van Agroforestrysupplies, en van agroforestry-initiatieven in de nabije omgeving, zorgt voor een positieve leefomgeving. De effecten op bijvoorbeeld gezondheid, voedselproductie, sociale cohesie en de beleving van het landschap worden daarom bijgehouden.  

Meer informatie over AgroforestryBlueprint kun je vinden op www.agroforestryblueprint.nl

In Nederland worden momenteel 15 plannen gemaakt voor diverse Fieldlabs door heel Nederland. Het maken van deze plannen wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Geplaatst op:
02-04-2024