Gebiedsaanpak Buijtenland van Rhoon is een proeftuin voor heel Nederland

“Kijkend naar stikstof en wat er allemaal moet gebeuren, dan doen we dat hier in Rhoon al. In Rhoon zijn we bezig met akkerbouw, maar de uitdagingen zijn in wezen heel vergelijkbaar met de veehouderij. Dit zag ik bij het gebiedsproces rond Nieuwkoop, waarbij ik ook betrokken ben.” Dit vertelt Gerard Doornbos, voorzitter van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon en oud-LTO-voorzitter, aan o.a. de provincie Zuid-Holland en LNV, tijdens een veldexcursie van het Louis Bolk Instituut.

Proeftuin voor Nederland

Udo Prins, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, vult later tijdens de excursie aan: “Het mooie van dit project is dat financiering buiten bestaande instrumenten om kan. Want ANLb of SNL subsidie werkt niet of nét niet voor de maatregelen die we hier nemen om landbouw en natuur intensief met elkaar te verweven.” Buijtenland van Rhoon werkt samen met een kennisconsortium met begeleiding van onder andere het Louis Bolk Instituut. Hoofdzaak in het gebied is om de belangen van zowel natuurpartijen als boeren bij elkaar te brengen, en daarnaast de burger te betrekken. Dit alles moet passen binnen een lonend verdienmodel voor de agrariërs in het gebied. De sleutel voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw in dit gebied ligt bij de pachtprijs. Buijtenland van Rhoon is een proeftuin voor heel Nederland, lees het interview hierover met Gerard. 


Gebiedsgerichte aanpak

Vorige week deelden ministers Henk Staghouwer en Christianne van der Wal met de politiek en samenleving dat de transitie naar kringlooplandbouw gaat om het slim combineren van verschillende opgaven bij het verbeteren van natuur, klimaat en waterkwaliteit, oftewel om een gebiedsaanpak. Vandaag gingen we met o.a. Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op veldexcursie naar het gebied Buijtenland van Rhoon. Samen met de Gebiedscoöperatie spraken we over de verschillende gebiedsopgaven, het proces, de actoren, randvoorwaarden en de resultaten. Dit combineerden we met een veldbezoek om maatregelen te bekijken die bijdragen aan een natuurinclusieve akkerbouw.

 

Nieuwe veldexcursie

In het najaar verwachten we een nieuwe veldexcursie te organiseren voor alle provincies en stakeholders binnen de gebiedsaanpak. Meld je vrijblijvend aan bij Fabienne Heidemann om  t.z.t. een mail met informatie te ontvangen ⇢ info@louisbolk.nl


Meer informatie

Projectpagina Buijtenland van Rhoon
Website Buijtenland van Rhoon


Contactpersonen

Peter Keijzer
Udo Prins

Geplaatst op:
14-06-2022