GIFTS-AMR presenteert strategische onderzoeksagenda voor nieuwe aanpak antibioticaresistentie

Antibiotica redden dagelijks duizenden mensenlevens wereldwijd. Helaas komt antimicrobiële resistentie (AMR) steeds vaker voor, doordat antibiotica te vaak en onnodig worden ingezet. Ondanks pogingen om antibioticagebruik te beperken, stijgt de jaarlijkse mondiale consumptie snel. Steeds vaker staan artsen daardoor met lege handen bij ernstige, dodelijke infecties. Met name in landen met een laag en gemiddeld inkomen (LMIC) dreigt in de komende jaren een ramp met miljoenen slachtoffers. Resistente bacteriën reizen overigens gemakkelijk ook naar rijkere landen, dus de aanpak van AMR vraagt om wereldwijde samenwerking. In de World Antimicrobial Awareness Week staan we hier elk jaar bij stil.

Behandeling zonder antibiotica

Het GIFTS-AMR project bepleit een aanvullende aanpak van AMR: de inzet van geneesmiddelen uit de traditionele, complementaire en integratieve zorg (TCIH: Traditional, complementary and integrative healthcare) om acute, ongecompliceerde infectieziekten bij mens en dier te behandelen en voor preventie. Door de inzet van deze middelen bij ongecompliceerde infecties wordt het antibioticagebruik teruggedrongen. Antibiotica blijven dan effectief voor die situaties waarin ze onmisbaar zijn. Er is nog veel meer mogelijk met TCIH-benaderingen dan nu gebeurt, maar er is wel meer kennis voor nodig. GIFTS-AMR stelde met een internationale JPIAMR-subsidie een strategische onderzoeks- en innovatieagenda op, waarin de belangrijkste prioriteiten voor het internationale onderzoek worden benoemd.

Effectieve voorbeelden en onderwijsmodule

De agenda werd op 9 en 10 november 2023 gepresenteerd tijdens een online conferentie. De conferentie werd georganiseerd door leden van de GIFTS-AMR projectgroep zoals het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Leiden. Tijdens de conferentie werden voorbeelden gepresenteerd van TCIH- middelen die al bewezen effectief zijn bij de preventie en behandeling van acute ongecompliceerde infecties. Het gaat onder meer om middelen voor de behandeling van luchtweginfecties bij mens en dier, urineweginfecties (blaasontstekingen) bij mensen en darminfecties bij dieren. Ook werd een onderwijsmodule gepresenteerd, waarmee gezondheidswerkers en onderzoekers vertrouwd gemaakt worden met de mogelijkheden van TCIH-behandelingen van infecties.

Internationale projectgroep

GIFTS-AMR staat voor Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance. Het is een onderzoeksproject dat gefinancierd is door de Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance(JPIAMR), een van origine Europese samenwerking waaraan inmiddels wereldwijd 29 landen meedoen. De groeiende GIFTS-AMR projectgroep brengt onderzoeksinstituten en individuen samen met uiteenlopende achtergronden: onderzoekers op het gebied van infectieziekten bij mens en/of dier, onderzoekers op het gebied van traditionele, complementaire en integratieve geneeskunde, beleidsmakers, zorgprofessionals en dierenartsen.

Pleidooi voor WHO-werkgroep

In de agenda wordt gepleit voor samenwerking met internationale organisaties bij het aanpakken van het wereldwijde AMR-probleem. Onder meer zou het een grote vooruitgang zijn als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een werkgroep instelt voor het verzorgen van goede wetenschappelijke informatie over de inzet van traditionele, complementaire en integratieve behandelingen van infecties. Dat zou juist in de landen met een laag en gemiddeld inkomen (LMIC) waar AMR zo’n groot probleem is, van grote waarde kunnen zijn. Maar ook in de westerse wereld, om ervoor te zorgen dat antibiotica gebruikt kunnen blijven worden, wanneer ze echt nodig zijn.

Meer informatie

Lees op onze website het uitgebreide bericht in het Nederlands over de conferentie, de discussies, de strategische onderzoeks- en innovatieagenda, de wens voor de WHO-commissie en vervolgstappen van het GIFTS-AMR-project. Bekijk ook de onderzoeksagenda op deze pagina en de andere JPIAMR-projecten van het Louis Bolk Instituut.

Dit nieuwsbericht is ook beschikbaar in het Engels: Read in the short or the extensive item in English more about the conference, the discussions, the strategic research and innovation agenda, the request for a WHO-committee and the next steps of the GIFTS-AMR project.

 

Geplaatst op:
24-11-2023