Ilse Geijzendorffer nieuwe directeur-bestuurder

Ilse Geijzendorffer wordt per 1 januari 2021 directeur-bestuurder bij het Louis Bolk Instituut. Het instituut kijkt uit naar haar komst en de bijdrage die zij samen met de medewerkers en de diverse stakeholders kan leveren aan een duurzame landbouw, voeding en gezondheid.

Ilse Geijzendorffer directeur-bestuurder bij het Louis Bolk InstituutIlse Geijzendorffer volgt Jan Willem Erisman op die sinds september werkt bij het Centrum voor Milieuwetenschappen te Leiden als hoogleraar Milieu en duurzaamheid. Zij heeft na haar studie wiskundige biologie aan de Wageningen Universiteit haar werkveld ontwikkeld in de landbouw rond ecosysteemdiensten en biodiversiteit. In Frankrijk werkt ze nu bij het instituut Tour du Valat en geeft ze leiding aan het strategisch team en werkt ze nationaal en internationaal aan diverse onderwerpen rondom duurzaamheid.

"De Raad van Toezicht is erg blij in de persoon van Ilse Geijzendorffer iemand gevonden te hebben die past in de traditie van het Louis Bolk Instituut. Iemand die samen met de medewerkers op een inspirerende manier het belang van een integrale op het systeem gerichte aanpak van landbouw, voeding en gezondheid voor het voetlicht kan brengen ." (Pieter van Geel: voorzitter Raad van Toezicht)

Ilse Geijzendorffer heeft haar PhD behaald op het onderwerp "Management strategies to integrate botanical diversity and grassland productivity", in Dublin. Van 2007 tot 2012 was zij werkzaam bij Alterra (onderdeel van Wageningen UR), uiteindelijk als Teamleider "Ecologische netwerken". Ze is daarna vanuit inhoudelijke drive naar het Franse milieu- en landbouwinstituut IRSTEA gegaan en al snel terecht gekomen bij eveneens Franse IMBE, gericht op agrarische ecosysteemdiensten. Vanaf 2016 is ze teamleider van het centrale strategische team binnen Tour du Valat, waar zij een brede verantwoordelijkheid en omvattend takenpakket heeft in zowel nationale als internationale netwerken.