Jongeren positiever over gezond en duurzaam eten na volgen lespakket Voedingscentrum

Middelbare scholieren die het gratis online lespakket Weet wat je eet van het Voedingscentrum hebben gevolgd, hebben er meer vertrouwen in dat ze gezond, veilig en duurzaam kunnen eten. Ook staan ze hier positiever tegenover. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar het effect van het lespakket, in opdracht van het Voedingscentrum.

Leerlingen geven aan dat ze na het volgen van Weet wat je eet verschillende stappen willen zetten of hebben gezet als het gaat om hun eigen eetgedrag. Zo zijn ze van plan om meer water te drinken. Ze geven ook aan dat ze na het volgen van de lessen minder suikerhoudende dranken en zoete en hartige snacks zijn gaan nuttigen. Daarnaast zeggen leerlingen minder vlees te eten. Dit zijn allemaal belangrijke stappen richting gezond en duurzaam eten volgens de Schijf van Vijf.

De effecten zijn gemeten onder ruim 600 leerlingen in de onderbouw van vmbo-tl, havo en vwo. Zij zijn voor het onderzoek onderverdeeld in 2 groepen: een deel van de leerlingen volgde de lessen van Weet wat je eet en het andere deel niet. Beide groepen vulden 2 keer een vragenlijst in over diverse gedragsdeterminanten en gedragingen ten aanzien van gezonde, veilige en duurzame voeding.

De onderzoekers hebben de leerlingen die Weet wat je eet hebben gevolgd gevraagd wat zij van het lespakket vinden. Zij noemen het feit dat Weet wat je eet een online lespakket is als sterk punt. Verder vinden ze het type vragen, de afwisseling van tekst en vragen, de onderwerpen en de opmaak goed.

Inhoud en vormgeving herzien

Weet Wat je eet is een gratis lespakket over voeding voor het vo en mbo. Zowel gezond, veilig als duurzaam eten komen in de 6 online lessen aan bod. Ook gaan leerlingen aan de slag met hun eigen eetgewoonten. De lessen bestaan uit stukjes informatie, video’s, kennis- en reflectievragen en praktische opdrachten.

Weet wat je eet is in 2022 inhoudelijk herzien. Zo is het aantal lessen teruggebracht van 10 naar 6 en is de informatie compacter beschreven. Ook komt bijvoorbeeld duurzaamheid als onderwerp meer naar voren. Daarnaast is de vormgeving compleet vernieuwd. Ruim 15.000 leerlingen hebben sinds de herziening de lessen doorlopen.

Aan de slag met Weet wat je eet of eens een kijkje nemen in het lesmateriaal? Ga naar www.wwje.nl en registreer je als docent.

Wil je meer lezen over het onderzoek? Bekijk dan het gehele rapport.

 

Geplaatst op:
26-06-2023
Bron:

VoedingscentrumOvergenomen van Voedingscentrum.