Kalf bij de koe: ervaringen en wetenschappelijke inzichten

Om ons 45-jarig jubileum te vieren, delen we vooruitstrevend werk uit de afgelopen jaren. Dit keer onze publicatie Verkenning Kalf bij de Koe uit 2018. Er is in deze tijd steeds meer aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid binnen de veehouderij. Dan is de vraag relevant in hoeverre het weghalen van het pasgeboren kalf bij de moeder wenselijk en haalbaar is of juist niet. Kritische burgers vroegen zich namelijk af waarom kalf en koe gescheiden werken en deze discussie zette boeren aan het denken.

Brede dialoog onder boeren, ketenpartijen en onderzoekers

Voor de meeste veehouders is het een kwestie van gewoonte: het pasgeboren kalf groeit op gescheiden van de moeder. Hun hele bedrijf is daarop ingericht: dagelijkse werkzaamheden, voer en stalsysteem. Toch zijn er veehouders die er bewust voor kiezen om het kalf een bepaalde tijd bij de moeder te laten opgroeien, omdat zij voordelen zien voor hun bedrijfsvoering. De kennis van deze ondernemers is waardevol om te delen. In een sectorbrede dialoog met ervaringsdeskundigen, erfbetreders, ketenpartijen, onderzoekers en adviseurs, beschreven in deze publicatie, wordt alle kennis over het houden van kalveren bij de koe op een rijtje gezet.  

Helder overzicht van literatuur en ervaringen

De publicatie Verkenning Kalf bij de Koe biedt praktische handvatten voor melkveehouders die overwegen het kalfje langer bij de moeder te laten en geeft inzichten vanuit wetenschappelijke literatuur en de praktijk. Het biedt de lezer een goed overzicht om te bepalen of het concept ‘kalf bij de koe’ past of niet. Er zijn verschillende vormen van het houden van het kalf bij de koe, zoals een volledig zoogsysteem, waarbij het kalf gedurende een periode constant bij de moeder blijft, een beperkt zoogsysteem of een pleegmoedersysteem. Boeren die voor kalf bij de koe kiezen, doen dat omdat ze voordelen zien in het contact tussen kalf en moeder. In de brochure komen ook diverse andere aspecten aan bod, zoals het belang van biest, de voeding in brede zin, de gezondheid van kalf en moeder en hoe je die het beste waarborgt, de huisvesting, spenen en scheiden, de economische doorberekening en het veranderende imago van de veehouderij.

Download

Verder lezen over Kalf bij de Koe? Je vindt alle info in deze handzame publicatie:

Ook interessant in deze context is onze Engelstalige wetenschappelijke publicatie Effect of production system, alternative treatments and calf rearing system on udder health in organic dairy cows, die verschenen is in Wageningen Journal of Life Sciences (2011).

 

BEST OF BOLK
Sinds 1977 denken en handelen wij binnen het Louis Bolk Instituut vanuit het wetenschap dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen. Nu, 45 jaar later, blijken we voorlopers te zijn geweest met onze aanpak om vanuit deze visie aan een veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid te werken samen met de praktijk. Om dit te vieren herplaatsen we een aantal vooruitstrevende publicaties: rapporten, concepten of systemen die vanwege onze integrale visie, actueler zijn dan ooit. Lees ook het interview met onze directeur Ilse Geijzendorffer over waarom ons eigenwijze onderzoek hard nodig is.

Geplaatst op:
03-10-2022