Klaver op het bedrijf: praktische gids voor melkveehouders

Om ons 45-jarig jubileum te vieren, delen we vooruitstrevend werk uit de afgelopen jaren. Dit keer onze publicatie ‘De kracht van Klaver’. Hierin worden voordelen van klaver voor de veehouder opgesomd en wordt duidelijk hoe belangrijk grasklaver kan zijn, juist nu aardgas een schaars goed begint te worden en de kosten voor kunstmest extreem zijn gestegen. Met deze handleiding uit 2005 over grasklaver liepen we voorop en deze is nog steeds actueel.

De voordelen van klaver

De Kracht van Klaver (2005) is duidelijk: klaver bespaart veel stikstof uit kunstmest doordat het stikstof uit de lucht bindt in samenwerking met de rhizobiumbacterie. Daarnaast heeft witte klaver een hogere voederwaarde dan gras. Bovendien nemen koeien veel droge stof van klaver op en kunnen er makkelijk melk van produceren. Voldoende redenen dus om klaver serieus te nemen.

Klaver voor productie, klimaat en biodiversiteit

De makkelijkste manier om grasklaver op je bedrijf te introduceren is een mengsel van gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met bouwland. Grasklaver doet het goed op een stikstofarme stoppel na mais. Na enkele jaren grasklaver profiteert mais weer van de stikstof uit de grasklaver. En wist je dat bijvoorbeeld rode klaver een snelle voorjaarsgroei heeft, beter dan witte klaver? Daarnaast is rode klaver droogteresistent: een belangrijke kwaliteit nu het klimaat verandert en er meer perioden met droogte en hevige regenval voorkomen. Ook zijn klavers belangrijk in de productieve kruidenrijke graslandmengsels. Klavers combineren dan ook productie met biodiversiteit.

Download

Nieuwsgierig naar de praktische invulling van klaver op het bedrijf? Download "De kracht van klaver: Handleiding voor de teelt en voeding van grasklaver".  Hierin staan ook de inzaai, het management, het optimale aandeel klaver en de voederwinning duidelijk uitgelegd.

BEST OF BOLK
Al vanaf het eerste uur denken en handelen wij vanuit de wetenschap dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen. Nu, 45 jaar later, staan we te midden van een groeiende beweging die zich aansluit bij onze integrale aanpak voor een veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid. Om dit te vieren herplaatsen we een aantal vooruitstrevende Bolk-publicaties: rapporten, concepten of systemen die actueler zijn dan ooit. Lees ook het interview met onze directeur Ilse Geijzendorffer over  waarom ons eigenwijze onderzoek hard nodig is.

Geplaatst op:
18-10-2022