Landelijke enquête slootrandenbeheer: doet u mee agrariër of waterschapper?

Steeds meer boeren leggen akkerranden aan om de biodiversiteit te verhogen op hun bedrijf én af-en uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar de sloten te verminderen. Daarbij rijst de vraag: hoe kunnen boeren en waterschappen de slootranden met akkerranden ernaast en de sloten het beste kunnen beheren? 
 

 

In het project ‘Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën’ gaan we op zoek naar de verschillende methodes van sloot- en taludbeheer.  We willen in kaart brengen hoe het beheer in Nederland is geregeld, zowel vanuit het perspectief van de boer als vanuit het waterschap. En daarnaast nieuwe aanpakken ontdekken. Hiervoor hebben we 2 enquêtes gemaakt, die ons meer inzicht kunnen geven over deze onderwerpen. Heeft u tijd (+/- 10 minuten) om ons verder te helpen door de enquête in te vullen? Voor alle duidelijkheid: deelnemers uit heel Nederland zijn welkom! Alvast bedankt!

Klik hier voor de enquête voor boeren

Klik hier voor de enquête voor medewerkers van een waterschap/Unie van Waterschappen.

Klik hier voor meer informatie over het project Combineren van akkerrandentaluds en slootkantenbeheer

Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën

Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën, onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen, Agrarische Natuur Drenthe (AND) en de provincies Groningen en Drenthe. Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3).