Lupine en veldboon: klaar voor de eiwittransitie

Om ons 45-jarig jubileum te vieren, delen we vooruitstrevend werk uit de afgelopen jaren. Dit keer ons artikel “Zoektocht naar de betere boon” (2016). Peulvruchten zijn plantaardige eiwitbronnen en hun CO₂-uitstoot is minimaal in vergelijking met die van dierlijke eiwitproducten. Een opsteker in de huidige klimaatomstandigheden. Het Louis Bolk Instituut werkt al vele jaren aan de herintroductie van veldbonen en lupine op akkers. Hoe kunnen we de eiwittransitie versterken in Nederland?

Lupineteelt

Gezond voor mens en landbouw

Veldbonen en lupine worden niet veel in Nederland geteeld. De opbrengsten op het veld zijn namelijk nog niet altijd rendabel, maar dankzij rassenonderzoek en teeltoptimalisatie raken agrarische ondernemers steeds meer geïnteresseerd. Zowel voor de menselijke gezondheid als voor de duurzaamheid van het landbouwsysteem zijn dergelijke plantaardige eiwitbronnen kansrijk. Lupine en veldbonen zijn namelijk prima vervangers van dierlijk eiwit, en dat is interessant nu er steeds meer vegetarische producten ontwikkeld worden. Daarnaast groeit het maatschappelijk besef dat veeteelt tot klimaatverandering en veel bijkomende maatschappelijke kosten leidt. Een transitie naar plantaardige eiwitproductie ligt dus voor de hand. Het Louis Bolk Instituut draagt daar al jaren actief aan bij, onder meer door onderzoek naar betere rassen en hogere opbrengsten bij veldboon en lupine.

Regionale afzet vergroot het succes

Als een agrarisch ondernemer start met lupine of veldboon, dragen regionale, korte ketens het meeste bij aan succes. Die bieden de producent een goede borging en afstemming in de keten en een meerprijs boven de wereldmarktprijs. In dat geval is de teelt in Nederland wél rendabel.

Download

Nieuwsgierig naar de kansen voor plantaardige eiwitteelt op Nederlandse bodem? Download dan Zoektocht naar de betere boon

Geïnteresseerd in een wetenschappelijke publicatie over dit onderwerp? Download dan de wetenschappelijke publicatie over kansrijke lupineteelt in Europa.

Al vanaf het eerste uur denken en handelen wij vanuit de wetenschap dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen. Nu, 45 jaar later, staan we te midden van een groeiende beweging die zich aansluit bij onze integrale aanpak voor een veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid. Daarom herplaatsen we een aantal vooruitstrevende Bolk-publicaties: rapporten, concepten of systemen die actueler zijn dan ooit. Lees ook waarom ons eigenwijze onderzoek hard nodig is.

Geplaatst op:
22-11-2022