Lupine uit mengteelt op de Nederlandse keukentafel

In januari 2024 is het 3-jarig project ‘Ontwikkeling Mengteelten voor Eiwitrijke, Glutenvrije Afzetketens’ (OMEGA) van start gegaan. Biodynamisch akkerbouwer en lupineteler André Jurrius van Ekoboerderij de Lingehof is aanvrager. Het project is gefinancierd door het Europese Innovatie Platform (EIP) dat innovaties stimuleert in de landbouw die bijdragen aan verduurzaming en gemeenschappelijke landbouwbeleidsdoelen (GLB).

Innovatie: blauwe zomerlupine, haver en deder

Het innovatieve karakter van OMEGA zit in de gewas- en rassenkeuzes, en de teeltcombinaties die een rol kunnen spelen in een glutenvrije afzetketen. Het gaat om blauwe zomerlupine, witte winterlupine, zomer- en winterrassen van naakte haver, en zomer- en winterrassen van deder. Deder is een oliehoudend gewas dat een goede onkruidonderdrukker is. Met deze teeltcombinaties willen we de mogelijkheden voor regionale ketenontwikkeling verbreden. Tegelijkertijd willen we de opschaling van de lupineteelt stimuleren. Daarnaast is mengteelt een nieuwe duurzame teeltmethode om o.a. onkruiddruk te verlagen en biodiversiteit te bevorderen. Mengteelten voor humane consumptie worden op dit moment met name ontwikkeld in de combinatie tarwe-veldboon en nog niet in de combinatie deder-lupine en haver-lupine.

Twee grootste uitdagingen van lupineteelt

Voor de opschaling van de lupineteelt in Nederland spelen twee belangrijke obstakels een rol: teeltonzekerheid door de schimmelziekte anthracnose en te hoge gehalten aan bitterstoffen (alkaloïden) in het geoogste product. Het is van belang om deze problemen aan te pakken omdat dit eiwitrijke gewas verder goede producteigenschappen bezit en een ideale vervanger is van soja en vlees.

Deelnemers samenwerkingsverband

Naast de (hoofd)aanvrager van dit project, de Lingehof, maken Bijzonder Brabants (i.s.m. telersvereniging LuPeel) en Lekker Lupine deel uit van het EIP-samenwerkingsverband. 

Het Louis Bolk Instituut (LBI), kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid coördineert het project en levert de wetenschappelijke basis. Keep Food Simple en MFH Pulses dragen bij aan de ontwikkeling en testen prototype producten op basis van de gebruikte gewassen.

Geplaatst op:
11-04-2024