Nederlandse overheid commiteert zich aan groeidoel biologische productie en consumptie

Er is een mijlpaal bereikt voor de Nederlandse biologische landbouwsector: in lijn met de Europese ambitie committeert ook de Nederlandse overheid zich aan een groeidoel van 15% voor de productie en consumptie van biologische producten. Minister Adema stuurde gistermiddag het Nationaal Strategisch plan biologische productie en consumptie naar de Tweede Kamer. Met een biologisch landbouwareaal van 4%, één van de laagste percentages binnen de EU, heeft Nederland een grote inhaalslag te maken. Hiermee zet Nederland in op een sterke en snelle groei van de biologische landbouw.

Op 19 december overhandigde minister Piet Adema het actieplan aan Michaël Wilde van Bionext

Naast het stimuleren van de vraag door gericht beleid is specifieke kennis nodig om knelpunten te overkomen. Denk aan kennis over het sluiten van kringlopen, veredelingstechnieken, kansen voor technologie, en de gezondheidswaarde van biologische voeding.

Opschalen mogelijk?

Heeft onze bio-sector echter wel de mogelijkheden om flink op te schalen? Ilse Geijzendorffer, directeur Louis Bolk Instituut, zegt hierover: “Dit is een belangrijk stuk van de puzzel die we met elkaar aan het leggen zijn. De biologische sector, als onderdeel van het GroenBoerenPlan, is een serieuze optie in de huidige zoektocht naar systeemveranderingen in het agrarische landschap. Ze heeft al meer dan een decennium niet echt kunnen groeien. Deze nationale groeiambitie beantwoordt een aantal cruciale vragen van huidige en toekomstige bio-boeren, maar die moet nog wel provinciaal en lokaal zijn weg vinden. Het Louis Bolk Instituut denkt dat er kansen liggen om de kennis- en innovatieontwikkeling die deze versnelling moeten gaan ondersteunen beter af te stemmen op de behoeftes van de sector.” Hierover gaat het LBI als kennispartner graag over in gesprek met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies. Daarbij betrekken we relevante kennispartners Bionext | Ketenorganisatie, Wageningen University & Research, CLM Onderzoek en Advies BV, Delphy, BioAcademy, Groen Kennisnet en het Het Groene Brein.

Meer informatie

Geplaatst op:
20-12-2022