Nieuwe publicaties van het Louis Bolk Instituut

Ontdek onze nieuwe publicaties uit april! Raadpleeg onze factsheets over monitoring in agroforestrysystemen of over bomen in de uitloop van kippen. Lees ook ons vakbladartikel over de betekenis van agroforestry voor de biodiversiteit. Bekijk hier alle recente kennisproducten en schrijf je in voor updates.

Witrik-koeien in boomweide

Factsheet

Factsheet: Monitoring in agroforestrysystemen

Evert Prins, Bram Wendel

Hoe presteren agroforestrysystemen op het gebied van biodiversiteit, koolstofvastlegging en bodemkwaliteit? Wat levert agroforestry financieel op? Om deze en andere vragen te beantwoorden is monitoring van agroforestry nodig. Deze factsheet bespreekt wat hierbij komt kijken en waar rekening mee gehouden dient te worden. Hoe kunnen we de verschillende systemen het beste monitoren en met elkaar vergelijken?

Bomen in de uitloop van kippen

Monique W.P. Bestman, Dyon Temming, Marco Bijl

Deze factsheet is bedoeld voor pluimveehouders met een kippenuitloop. Hierin zetten we uiteen wat agroforestry in de kippenuitloop doet voor dierenwelzijn en het verdienvermogen van een pluimveebedrijf.

Vakblad

Betekenis van agroforestry voor de biodiversiteit

Jacco de Stigter, Evert Prins

Naast voedselproductie is behoud van biodiversiteit één van de ecosysteemdiensten die de landbouw levert en waar deze tegelijk in zekere mate van afhankelijk is. Wat zijn de verwachte effecten van agroforestry op de biodiversiteit? 

Wormbestrijding met natuurlijke middelen

Lérica Le Roux-Pullen, Monique W.P. Bestman

Bij het verduurzamen van de landbouw hoort ook op een verantwoorde manier het gebruik van diergeneesmiddelen terugdringen. Wetenschappers zijn een onderzoek begonnen naar een duurzame aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee.

Congres bijdrage

Poster: Effectevaluatie van het lespakket ‘Weet wat je eet’ voor het voortgezet onderwijs

Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries

Deze poster is een visuele weergave van de studie naar de effectiviteit van het digitale ‘Weet wat je eet lespakket’ van het Voedingscentrum onder middelbare scholieren (12-15 jaar) ten aanzien van gezonde, veilige en duurzame voeding.

Rapport

Tussenrapportage waterwerk: 2022-2023

Janus den Toonder, Merel A. Hondebrink, Bart G.H. Timmermans, Tessa van Hateren, Maarten J. Waterloo

Wat is de effectiviteit en rentabiliteit van nieuwe en bestaande irrigatietechnieken? Dat wordt onderzocht in de PPS Waterwerk. In 2022 en 2023 zijn verschillende irrigatiemethoden (haspelirrigatie, ondergrondse druppelirrigatie, bovengrondse druppelirrigatie) onderzocht. Gekeken is naar de effecten op de bodem, het bodemleven en het gewas. Ook de kosten van de verschillende technieken zijn in kaart gebracht.

Op de hoogte blijven van onze nieuwe publicaties? Schrijf je in voor updates. Ongeveer één keer per maand sturen we een overzicht per mail. 

Geplaatst op:
25-04-2024