Nieuwe samenwerking met het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon gaat vanaf 1 april '24 een nieuwe samenwerking aan met twee consortia bestaande uit diverse kennispartijen, waaronder het Louis Bolk Instituut. Dat werd op 21 februari besloten. Samen adviseren zij de coöperatie bij de uitvoering van het Streefbeeld, zoals het consortium afgelopen vier jaar heeft gedaan.

Sinds 2019 adviseert een kennisconsortium bestaande uit Delphy, Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, Louis Bolk Instituut, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Wageningen University & Research de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon bij de realisatie van het Streefbeeld, waarin wordt geschetst hoe deze unieke polder ten zuiden van Rotterdam in 10 jaar tij omschakelt naar natuurinclusieve landbouw met zowel een goed verdienmodel voor de boer als hoogwaardige natuurdoelen ook op de percelen en tevens een stevige opgave voor dagrecreatie vanuit omliggende stad en dorpen. In de gebiedscoöperatie zitten boeren, natuurorganisaties, recreatieondernemers en alle anderen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het gebied.

In de loop van 2023 startte de Europese aanbestedingsprocedure voor de volgende fase van 3 tot 5 jaar voor advisering en expertise-inbreng. Het kennisconsortium, voor deze fase versterkt op het gebied van recreatie, heeft deze inschrijving gewonnen en zal dus ook in de komende periode de Gebiedscoöperatie en haar leden vanuit expertise en betrokkenheid adviseren en begeleiden op weg naar realisatie van het Streefbeeld.

Nu al zijn opmerkelijke resultaten zichtbaar in het gebied, in de bedrijfsvoering en korte-keten afzet van de telers en een toename van recreatiemogelijkheden voor Groot-Rotterdamse burgers in een aantrekkelijk agrarisch landschap, dankzij staf en leden van de gebiedscoöperatie. Wij als kennisconsortium staan klaar om vanaf 1 april onder de vernieuwde afspraken hen daarbij verder te ondersteunen. Meer informatie is te vinden in dit nieuwsbericht op de website van Buijtenland van Rhoon.

Lees ook onze brochure "Buijtenland van Rhoon: een succesvol gebiedsproces gebaseerd op vertrouwen. Praktijkvoorbeeld Integrale Gebiedsaanpak."

Geplaatst op:
07-03-2024