Onderzoeksagenda Integrative Medicine voor zorgprofessionals, consumenten en beleidsmakers

In het wetenschappelijke tijdschrift European Journal for Integrative Medicine is de onderzoeksagenda Integrative Medicine gepubliceerd. Het Consortium Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) en het Louis Bolk Instituut hebben de onderzoeksagenda opgesteld. De onderzoeksagenda is bedoeld voor zorgprofessionals, consumenten en beleidsmakers om weloverwogen beslissingen te nemen over het gebruik van evidence-based/evidence-informed Integrative Medicine in de gezondheidszorg.

Integratie bevorderen van Integrative Medicine in reguliere geneeskunde

Het doel van de onderzoeksagenda is om de kennishiaten aan te pakken en de integratie van Integrative Medicine in de reguliere geneeskunde te bevorderen. Dat is nodig omdat de gezondheidszorg in Nederland voor grote uitdagingen staat. Het Louis Bolk Instituut ontwikkelt kennis door onderzoek te doen naar Integrative Medicine. Het CIZG nodigt ziekenhuizen, zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen en andere professionals uit om samen deze onderzoeksagenda te gaan uitvoeren. 

Uitdagingen voor gezondheidszorg

Die uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg zijn de ouderwordende bevolking, de grotere zorgvraag en de toenemende mondigheid van de burger. Dit heeft tot gevolg dat patiënten steeds vaker informatie zoeken over complementaire zorg en hoe zij daar toegang tot kunnen krijgen. Uit onze onderzoekservaringen blijkt dat mensen veel zelf kunnen doen voor hun eigen optimale gezondheid en kwaliteit van leven. Hen hiertoe aanzetten en uitrusten is een belangrijke opdracht van de gezondheidszorg geworden, ook om de stijgende kosten te compenseren. Integrative Medicine draagt hieraan bij.

Wat kan Integrative Medicine bijdragen aan gezondheid?

Integrative Medicine is een veelbelovende visie op de gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat, de arts een meer coachende rol heeft, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle behandelwijzen waarvoor wetenschappelijke onderbouwing is en waar aandacht is voor een helende omgeving. Wij onderzoeken de effectiviteit van complementaire zorg als versterking van de huidige reguliere zorg: integrale zorg en gezondheid dus. Daarom is het Louis Bolk Instituut als erkend wetenschappelijk onderzoeksinstituut een van de partners van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG). Andere leden zijn Máxima MC, ziekenhuis Rijnstate, organisatie voor GGZ en ouderenzorg Lentis, GGZ-organisatie Apanta en kenniscentrum voor complementaire zorg Van Praag Instituut.

Helpt u mee de onderzoeksagenda uit te voeren?

Ziekenhuizen, zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen en andere professionals zijn van harte welkom om samen met het CIZG deze onderzoeksagenda uit te voeren. Er zijn vier onderzoeksprioriteiten geformuleerd in de onderzoeksagenda:
•       Onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van Integrative-Medicine-interventies
•       Onderzoek naar best practices, kennisdeling en implementatie
•       Onderzoek naar het gebruik van en de ervaringen door patiënten
•       Onderzoek naar meer basaal Integrative-Medicine-onderzoek als verbanden tussen gezondheid en biologische systemen

Lees meer over de onderzoeksagenda in onze factsheet, in de Engelse wetenschappelijke publicatie en op onze website.
 

Geplaatst op:
18-03-2024