Oproep onderzoeksagenda Integrative Medicine

Bent u specialist, patiënt, beleidsmaker of op een andere manier betrokken bij de gezondheidszorg en wilt u graag dat uw mening meegenomen wordt voor het toekomstig wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling over Integrative Medicine? Lees dan hier verder.

Er zijn verschillende mooie voorbeelden van Integrative Medicine in Nederland, onder meer op het gebied van integrale kindergeneeskunde, integrale oncologie, integrale psychiatrie, vele leefstijlprogramma's en andere vormen van pijnbestrijding. Toch blijft in Nederland de toepassing beperkt, wordt er nog weinig onderzoek naar gedaan en is er weinig financiering voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is echter wel een belangrijke voorwaarde als we in de toekomst willen naar een bredere opvatting en invulling van de gezondheidszorg.

Input gevraagd

Om deze reden hebben we de ambitie om vanuit het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) een onderzoeksagenda IM te gaan vormgeven specifiek voor de Nederlandse situatie. Dit doen we in samenhang en afstemming met andere (inter)nationale partijen en gezamenlijk met verschillende partners. Naast bijeenkomsten willen we ook een brede input verzamelen om de onderzoeksagenda op te stellen en te prioriteren. Hiervoor willen we graag uw input.

Bent u specialist, patiënt, beleidsmaker of op een andere manier betrokken bij de gezondheidszorg, geef dan uw emailadres door aan Annemarie Kapteijns en u ontvangt medio september een mail naar de online vragenlijst.

Geplaatst op:
01-09-2022