Opvallende praktijkervaring met jacobskruidaardvlo

Bij het bedrijfsbezoek aan demonstratiebedrijf Sprangers werden 30 agrariërs geïnformeerd over natuurlijke bestrijding van jacobskruiskruid. Meer specifiek ging het over de ervaring van melkveehouder Sjaak Sprengers die 6 jaar geleden, samen met onderzoekers van het LBI, de jacobskruidaardvlo uitzette op zijn perceel.

Nieuwe Oogst was ook aanwezig en schreef een artikel over de gedeelde ervaringen. De titel van het artikel is prikkelend, maar het verhaal is genuanceerd. De inzet van jacobskruidaardvlo helpt om de verspreiding van het kruiskruid in toom te houden, doordat de kever haar waardplant parasiteert zoals dat in de oorspronkelijke omgeving van het kruid al gebeurt, namelijk in de duinen. Mogelijk spelen ook andere processen een rol, zoals pathogenen die zich in de bodem ontwikkelen. Melkveehouder Sjaak Sprangers: 'Ik heb niet de illusie dat het kevertje alle planten vernielt, maar het gaat om de balans in het perceel.' Deze balans is wat hem betreft, 6 jaar na de uitzet van 30 kevertjes, bereikt. Hij schat in dat nog 10 procent van het kruid staat van wat er ooit stond. Er staat dus nog steeds wat jacobskruiskruid in het perceel waar vele vlinders en bijen op af komen, maar is deze niet meer massaal aanwezig.

Het zoeken van een nieuwe balans tussen natuur en landbouw, dat is waar we met het Louis Bolk Instituut aan werken (Wat kunnen wij voor jou betekenen?). Dit project is een mooi voorbeeld waarin we zoeken naar natuurlijke oplossingen. De jacobskruidaardvlo is (nog) niet te koop.

Meer informatie

Geplaatst op:
31-08-2023