Productief kruidenrijk grasland in de praktijk

Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Veel veehouders hebben het idee dat ze aan opbrengst enorm moeten inboeten als ze aan kruidenrijk grasland denken. Maar er is een groot verschil tussen extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland. Voor productief kruidenrijk grasland is een praktische handleiding verschenen, ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut en gefinancierd door ZuivelNL.

Een inventarisatie door ZuivelNL toonde aan dat melkveehouders een grote behoefte hebben aan kennis over productief kruidenrijk grasland. Hoe combineer je dit met een goede melkproductie? Wat levert het naast grasproductie op qua droogtetolerantie, voederwaarde, diergezondheid, sectorimago etc.? En wat moet je hiervoor doen, en soms juist laten? Kruidenrijk grasland kan ook een meerwaarde hebben in het kader van het GLB en diverse keurmerken.

Praktische handleiding voor melkveehouders

Omdat inmiddels veel bekend is over dit onderwerp heeft het Louis Bolk Instituut deze praktische handleiding ontwikkeld. De melkveehouder krijgt hiermee handvatten om productief kruidenrijk grasland in zijn of haar bedrijfsvoering te implementeren. Het inzaaien en management van kruidenrijk grasland vraagt namelijk om extra vakmanschap. Kansen worden uitgelicht, maar ook valkuilen worden benoemd. De handleiding bevat praktische tips voor inzaaien en management, een economische berekening en een handig afwegingskader.

Gratis beschikbaar

Melkveehouders en andere geïnteresseerden kunnen deze handleiding kosteloos downloaden als PDF of een gedrukt exemplaar opvragen via ZuivelNL. Stuur dan een e-mail naar info@zuivelnl.org o.v.v. Handleiding en deze informatie:

  • Aantal exemplaren dat u wilt ontvangen
  • Naam van de organisatie en contactpersoon
  • Adresgegevens

Of vul hier het formulier in. 

Geplaatst op:
07-03-2024