Rapport: "Inkomensverandering biologische landbouw en het GLB-NSP"

Het rapport Inkomensverandering biologische landbouw en het GLB-NSP is op 24 februari j.l. aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport beschrijft de effecten van beleidsvoornemens voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 op de financiële positie van biologische boeren. 

Biologische landbouw, wettelijk geregeld met een EU-keurmerk, geldt als één van de vormen van duurzame landbouw waar de overheid op inzet. Dit betekent o.a. dat een nationale strategie wordt ontworpen om de biologische productie en consumptie te stimuleren. Het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP) is een van de instrumenten die hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Zowel door de Tweede Kamer als door de Europese Commissie is gevraagd om specifieke aandacht voor biologische landbouw in het NSP. Mede naar aanleiding van veranderend Europees beleid is het ministerie van LNV voornemens om de voorgeschreven conditionaliteit vorm te geven via negen ‘Goede Landbouwkundige en Milieukundige Condities’ (GLMC’s), waar de biologische sector niet automatisch voor is vrijgesteld (slechts voor de GLMC-7 gewasrotatie wordt een uitzondering gemaakt) en de biologische bedrijven maximaal te laten profiteren van de ‘eco-regelingen’ door hen hierbij automatisch de status goud te verlenen (‘green by definition’)*. Om duidelijkheid te krijgen over hoe deze voornemens uitwerken op de financiële positie van biologische boeren, heeft het ministerie van LNV op 18 november 2021 verzocht om een offerte uit te brengen voor een economische impactanalyse/ kwantitatieve doorrekening van deze beleidsvoornemens t.o.v. de situatie onder het huidige GLB (waarbij de biologische sector is vrijgesteld van de vergroeningseisen).

Lees het rapport hier:

 

 

* Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 oktober 2021. https://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z19319&did=2021D41509

Geplaatst op:
03-03-2022