Snavelkappen? Dat hoeft niet meer!

Om ons 45-jarig jubileum te vieren, delen we vooruitstrevend werk uit de afgelopen jaren. Dit keer de publicatie Jong geleerd is oud gedaan (2005), waarin we oplossingen aandragen voor het probleem van verenpikken in de legpluimveehouderij. En deze zijn nu, ruim vijftien jaar later, nog prima toepasbaar. Welke diervriendelijke maatregelen kunnen pluimveehouders treffen om het verenpikken tegen te gaan?

Jonge hennen met strooisel, daglicht en zitstokken (onderzoek uit 2004).

Snavels kappen om verenpikkerij te voorkomen

Verenpikkerij en kannibalisme zijn serieuze problemen in de legpluimveehouderij. Om deze te voorkomen, werden tot voor kort dieronvriendelijke, symptoombestrijdende maatregelen genomen, zoals snavelkappen. Inmiddels is dat officieel verboden in Nederland, maar aan enkele houderijsystemen verleent de overheid nog steeds een ontheffing.

Huisvesting en verzorging verbeteren

Verenpikken is een uiting van stress en blijkt vooral voor te komen als de huisvesting en de verzorging van de leghennen niet op orde zijn. Als jonge hennen ermee beginnen, is het bijna niet meer ‘af te leren’. De belangrijkste manier om het te voorkomen, is om de dieren vanaf jongs af aan strooisel aan te bieden om in te scharrelen. Bij voorkeur aangevuld met strooigraan, zodat het scharrelen nóg leuker wordt. Ook zitstokken en daglicht maken natuurlijk gedrag mogelijk. Voor biologische kippen, die al vanaf acht weken toegang tot een buitenuitloop hebben, geldt dat een beschutte buitenuitloop met beplanting beter is dan een open, kale uitloop. Struiken geven kippen een beschermd gevoel. Zonder struiken zijn kippen bang voor roofvogels en durven ze nauwelijks naar buiten.

Download 

Benieuwd naar alle aspecten en maatregelen die verenpikkerij kunnen voorkomen?  Je leest ze in onze publicatie "Jong geleerd is oud gedaan. Opfokken van leghennen voor alternatieve systemen" . Hierin staan ook interessante bedrijfsportretten gepresenteerd. In 2003 is er ook een wetenschappelijke publicatie over dit onderwerp verschenen in Lifestock Production Science, getiteld: "Farm level factors associated with feather pecking in organic laying hens". 

Foto-onderschrift: Jonge hennen met strooisel, daglicht en zitstokken (tijdens onderzoek uit 2004).
 

Al vanaf het eerste uur denken en handelen wij vanuit de wetenschap dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen. Nu, 45 jaar later, staan we te midden van een groeiende beweging die zich aansluit bij onze integrale aanpak voor een veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid. Daarom herplaatsen we een aantal vooruitstrevende Bolk-publicaties: rapporten, concepten of systemen die actueler zijn dan ooit. Lees ook waarom ons eigenwijze onderzoek hard nodig is.

 

Geplaatst op:
17-11-2022