Stageopdracht: Effectevaluatie van Groentjessoep in het (speciaal) basisonderwijs

Voor de periode augustus-januari zijn we op zoek naar een stagiair die mee wil werken aan de effectevaluatie van Groentjessoep in het speciaal basisonderwijs op verschillende factoren ten aanzien van groenteconsumptie bij kinderen.

Voor een goede ontwikkeling en gezondheid op korte en lange termijn is het belangrijk dat kinderen gezond eten en een gezond eetpatroon aanleren. Volgens de voedselconsumptiepeiling eet echter meer dan de helft van de kinderen in Nederland onvoldoende groente en fruit. Het is daarom van groot belang om een gezond eetpatroon bij kinderen te bevorderen en groente- en fruitconsumptie te verhogen. De basisschool is een geschikte omgeving voor het onderwijzen van kinderen in voedsel en gezond eetgedrag.

Het richten op gezonde voeding is extra van belang bij kinderen op speciaal basisscholen. Cijfers van gemeente Utrecht wijzen uit dat in 40% van de 10-11 jarige kinderen in het speciaal basisonderwijs (SBO) overgewicht heeft ten opzichte van 14% van diezelfde leeftijdsgroep in het reguliere basisonderwijs. Er zijn echter nog weinig voedseleducatieprogramma’s aanwezig die geschikt zijn voor het SBO om met gezonde voeding aan de slag te gaan. De meeste voedseleducatieprogramma’s voor het reguliere basisonderwijs sluiten vaak niet aan op de belevingswereld van kinderen op het SBO.

Groentjessoep is een programma voor basisschoolleerlingen dat wekelijks groentesoep met lesmateriaal aanbiedt. Het is gericht op de combinatie van voedseleducatie, talentontwikkeling en tegengaan van voedselverspilling. Ervaren en beleven staat centraal, in de vorm van wekelijks met de hele school nieuwe smaken proeven. Dit sluit aan bij de manier waarop kinderen, en in het bijzonder kinderen in het speciaal basisonderwijs, leren. Daarnaast draagt het bij aan bijbrengen van voedselvaardigheden en het verhogen van de groenteconsumptie van de kinderen, een vorm van het bieden van een gezonde voedselomgeving. Door het toevoegen van groentesoep aan het lunchmoment, krijgen alle leerlingen van een basisschool een extra groentemoment en wordt tegelijkertijd hun smaakontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast worden de Groentjessoepen zoveel mogelijk gemaakt van groente die anders verspild zou worden. Sinds 2019 wordt Groentjessoep ingezet als voedseleducatieprogramma op reguliere basisscholen, en sinds maart 2021 een aangepaste vorm van Groentjessoep in het speciaal basisonderwijs. Implementatie van het programma is in zowel het reguliere als speciaal basisonderwijs nog niet geëvalueerd op effectiviteit. Daarvoor voeren Groentjessoep en het Louis Bolk Instituut in het najaar van 2021 (september t/m december) een onderzoek uit om effectiviteit van Groentjessoep op de groenteconsumptie en verschillende determinanten ten aanzien van groenteconsumptie bij kinderen vast te stellen.

We zijn op zoek naar een student die in de periode augustus-januari binnen een stage aan dit onderzoek mee wil werken. Affiniteit met het onderwerp en ervaring met het uitvoeren van statische analyses in SPSS zijn een pre.

Heb je interesse, neem dan contact op met Marieke Battjes-Fries (m.battjes@louisbolk.nl) of Anne van Boven (anne@groentjessoep.nl).