Teleurstelling over gebrek aan onderzoeksfinanciering voor biologische landbouw

Het Louis Bolk instituut is niet verrast over de uitkomsten van onderzoeksjournalisten van Investico over (het ontbreken van) de inzet van de overheid voor biologische landbouw. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut vindt dat de biologische sector een serieuze toekomstvisie van de overheid verdient en een aanpassing van het huidige beleid om innovatieve kennisontwikkeling te faciliteren en financieren. Want de biologische sector heeft aangetoond zelfstandig te kunnen komen tot een interessant verdienmodel. Daarnaast kan de sector een antwoord formuleren op een aantal van de huidige problemen in de landbouw.

Foto: Edo van Uchelen

Wat is de overheidsambitie voor de sector biologische landbouw?

Het Louis Bolk Instituut herkent zich in het verhaal van Investico, zegt directeur-bestuurder Ilse Geijzendorffer. “Hun verhaal is in lijn met onze ervaringen met de houding van de overheid over kennisontwikkeling en groei van de sector. Bijvoorbeeld in de rol als trekker van het kennisconsortium om financiering voor kennisontwikkeling en –deling bij LNV aan te kaarten.”

In oktober lanceerde het ministerie van LNV de kennisagenda ‘Biologische productie en consumptie’: een belangrijke stap in de implementatie van het Nationale Actieplan van het ministerie uit 2022. Partijen uit onderzoek en praktijk keken hier naar uit. Geruisloos werd de agenda voor kennisontwikkeling en –deling gepubliceerd. En helaas heeft het ministerie geen budget gereserveerd voor de uitvoering van deze agenda. Voor de biologische sector wordt het moeilijk erop te vertrouwen dat kennisvragen worden opgepakt en dat een impuls wordt gegeven aan kennisdeling.

Biologische landbouw is onderdeel van de toekomst

In gesprekken met biologische boeren merkt het Louis Bolk Instituut dat de sector welwillend en levend is. Dat blijkt ook uit de medewerking van biologische boeren in onderzoeksprojecten om kennis te ontwikkelen. Ook werken biologische boeren en het Louis Bolk Instituut succesvol samen om de ontwikkelde kennis te verspreiden binnen beleid en praktijk, bijvoorbeeld via evenementen als de Biobeurs. Technologie is bij uitstek interessant voor biologische boeren die zich geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen genetisch gemodificeerde organismen (GMO) gebruiken en al langer diverse technologische, natuurlijke en sociale oplossingen toepassen. De biologische sector heeft immers al laten zien, ondanks het uitblijven van ondersteuning van de overheid, te kunnen komen tot rendabele bedrijfsvoering èn een antwoord te hebben op een aantal van de huidige problemen van de agrarische sector.

Teleurstelling over gebrek aan investeringen

Op het gebied van kennisontwikkeling is het Louis Bolk Instituut ontgoocheld over het gebrek aan investeringen voor onderzoek voor deze sector. Als de overheid haar beleidsdoelstellingen voor landbouw wil realiseren, moet ze structureel en constructief beleid voeren en in zetten op een gelijk speelveld. Biologische landbouw is een serieuze sector en draagt bij aan het doelbereik. Ilse Geijzendorffer hoopt dan ook dat het ministerie het bestaande beleid en uitvoering bijstelt ter ondersteuning van de eigen beleidsambitie. En dat het ministerie de kennisontwikkeling voor deze sector serieus gaat nemen. Deze boodschap deed het Louis Bolk Instituut al eerder in haar appreciatie van het concept-Landbouwakkoord en in de SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering. De roep om constructief beleid en uitvoering wordt bevestigd in het onderzoek van Investico in Trouw en De Groene Amsterdammer, van De Correspondent en in andere analyses.

Geplaatst op:
09-11-2023