Twee vacatures Raad van Toezicht Louis Bolk Instituut

We zoeken twee personen, die vanuit passie en inhoud de komende jaren willen bijdragen aan de toezichthoudende en inspirerende functie van de RvT.

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut dat al 45 jaar kennis ontwikkelt om de transitie naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid te ondersteunen. Een betrokken Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken en de resultaten. Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de raad.
Het Louis Bolk Instituut telt circa 55 medewerkers. Het instituut vervult een pioniersrol door met een integrale aanpak bij te dragen aan volhoudbare landbouw, gezondheid, vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem en een duurzame leefomgeving. Onderzoekers werken aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of dat nu een agrarisch gebied is, een bedrijf, een patiënt of een stadswijk. Dat doen ze samen met betrokkenen uit de praktijk (participatief). Het gaat daarbij altijd om praktische en toepasbare resultaten. Het Louis Bolk Instituut is een ANBI-stichting. 

Twee vacatures Raad van Toezicht Louis Bolk Instituut

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie tot vijf personen. De RvT vervult de reguliere toezichthoudende taken en is tevens voor strategische vraagstukken een klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvT vergadert ca 5x per jaar. Samen met de directeur-bestuurder leidt de RvT een Raad van Advies met daarin vertegenwoordigd het bedrijfsleven, de onderzoeks- en kenniswereld en overheden.

Het profiel
We zoeken twee personen die vanuit passie en inhoud de komende jaren willen bijdragen aan de toezichthoudende en inspirerende functie van de RvT.  

We zoeken personen met:

  • ervaring en/of aantoonbare affiniteit met het versnellen/ondersteunen van de transitie naar een volhoudbare landbouw en een vitale samenleving
  • affiniteit met de holistische en praktijkgerichte aanpak van het Louis Bolk Instituut
  • bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en/of de wetenschap
  • strategische visie op de wereld van landbouw, natuur, voeding en gezondheid
  • ervaring met het functioneren van kennisinstellingen
  • een groot netwerk in de publieke en/of private sector
  • een verbindende, constructieve en stimulerende opstelling

Bij de selectie van de kandidaten zullen we in ieder geval iemand benoemen met veel kennis van resp. ervaring in de wereld van voeding en gezondheid. Voorts moedigen we - gezien de huidige samenstelling en de representatieve functie van de raad - ook vrouwelijke en jongere kandidaten aan om te solliciteren. De Ondernemingsraad en de directeur-bestuurder van Louis Bolk worden actief bij de uiteindelijke selectie van de kandidaten betrokken. 

Ons aanbod
Er is een bij het ANBI karakter van de stichting passende vergoeding beschikbaar.

Contact
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Willem Lageweg, vice voorzitter Raad van Toezicht (06-51294777) of Anne Jan Zwart, lid Raad van Toezicht (06-53146131). 

Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 11 december naar solliciteren@louisbolk.nl onder vermelding van “werving vacatures RvT LBI”.