Voeding als medicijn tegen diabetes type 2

Om ons 45-jarig jubileum te vieren, delen we vooruitstrevend werk uit de afgelopen jaren. Dit keer ons artikel over ‘Keer Diabetes2 Om’: (hoe) kan je diabetes type 2 behandelen zonder het gebruik van medicatie? 

De eerste leefstijlbehandeling voor diabetes type 2

In Nederland zijn er zo’n 1,1 miljoen patiënten met diabetes type 2 die vaak met medicijnen de ziekte onder controle houden. Het groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ is ontwikkeld door Stichting Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om. Het heeft tot doel de leefstijl van de mensen met diabetes type 2 te verbeteren door anders en gezonder te eten, meer te bewegen en te ontspannen. Het beoogde resultaat is om de kwaliteit van leven te verbeteren en het medicijngebruik te reduceren. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben in 2017 dit leefstijlprogramma geëvalueerd. Dit leidde tot een mijlpaal: in 2021 bestempelde de EU-Gezondheidsraad de behandeling als ‘best practice’ en erkende de Europese Unie dit als eerste leefstijlbehandeling voor mensen met diabetes type 2.

Integrale benadering cruciaal

Niet alleen de focus op voeding, maar ook op beweging, welzijn en welbevinden bij de begeleiding van deelnemers blijkt essentieel te zijn. Zowel tijdens als na de interventieperiode hebben onze onderzoekers een duidelijke verbetering van de gezondheid gemeten bij deelnemers. Zo gebruikten deze minder glucoseverlagende medicijnen en insuline en hadden ze een gezonder gewicht en BMI. Ook hun kwaliteit van leven (denk aan minder vermoeidheid, stress en depressie) verbeterde dankzij gezonder eten (meer groenten en minder brood, rijst en gebak) en meer bewegen. Een integrale, multidisciplinaire aanpak is dus van belang om leefstijl niet kortstondig, maar duurzaam te veranderen.

Download

Bekijk ook:

BEST OF BOLK
Sinds 1977 denken en handelen wij binnen het Louis Bolk Instituut vanuit het wetenschap dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen. Nu, 45 jaar later, blijken we voorlopers te zijn geweest met onze aanpak om vanuit deze visie aan een veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid te werken samen met de praktijk. Om dit te vieren herplaatsen we een aantal vooruitstrevende publicaties: rapporten, concepten of systemen die vanwege onze integrale visie, actueler zijn dan ooit. Lees ook het interview met onze directeur Ilse Geijzendorffer over waarom ons eigenwijze onderzoek hard nodig is.

Geplaatst op:
22-09-2022