Bolk's Companions

Minder feiten, meer samenhang en meer begrip


De Bolk's Companions zijn geschreven door leden van de Kingfisher groep. Meer informatie vind je op www.bolkscompanions.com, of neem contact op via info@bolkscompanions.com. Voor het bestellen van deze boeken word je doorverwezen naar de website van De Boekerij in Zutphen. 

De boeken zijn vanuit de '4-step' benadering opgezet. Deze methode gaat uit van vier achtereenvolgende stappen om biomedische gegevens in een context te plaatsen:

Rangschikken - Patroon herkennen - Vergelijken - Identificeren.

Deze werkwijze kan bijdragen aan een verdiept inzicht van de te leren stof. Er zijn drie soorten Companions:
1. Voor de studie van de basisvakken in de geneeskunde;
2. Voor het toepassen binnen de praktijk van Integrated Medicine;
3. Voor het leren kennen van de '4-step'-methode.

 Bolks Companion Naar klinische intuitie 

  

2021:

Naar klinische intuïtie, Wetenschapsfilosofie voor de medische praktijk.
Maurits in 't Veld PhD
Majella van Maaren MD
Publicatie GVO 18
84 pp
Bestel bij De Boekerij
Download

 Cover Working with constitutional pictures

  2019:

From Special Needs to Realizing Your Full Potential: Working with Constitution Pictures

Martin Niemeijer MD
Christina van Tellingen MD
Majella van Maaren MD

Publicatie GVO 017
116 pp

Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

 Cover Werken met constitutiebeelden

  2018:

Van beperking naar ontwikkeling: Werken met constitutiebeelden

Martin Niemeijer MD
Christina van Tellingen MD
Majella van Maaren MD

Publicatie GVO 017
116 pp

Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

Cover Dementia and I  

Januari 2017:

Dementia and I

Marko van Gerven MD
Christina van Tellingen MD
Publicatie GVO 014
172 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

dementie en ik  

Juni 2014:

Dementie en Ik

Marko van Gerven MD
Christina van Tellingen MD
Publicatie GVO 012
176 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

Serie Bolk's Fundamental Companions

wholeness in science  

September 2012

Wholeness in Science - A methodology for pattern recognition and clinical intuition
Guus van der Bie MD
Publicatie GVO 10
164 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

     

Serie Bolk's Companions for the Practice of Medicine

Depressieve stoornissen

 

Depressieve stoornissen: Een integraal psychiatrisch antwoord

Marko van Gerven MD
Christina van Tellingen MD
Publicatie GVO-011
136 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
 

 

Depressive Disorders

  Depressive Disorders - An Integral Psychiatric Approach

Marko van Gerven MD
Christina van Tellingen MD
Publicatie GVO 09
132 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download
Zie tevens het inlegvel

Respiratory System

  Respiratory System - Disorders and Therapy

Christina van Tellingen MD
Guus van der Bie MD
Publicatie GVO 08
124 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download
Zie tevens het inlegvel

The healing process

 

The Healing Process - Organ of Repair

Guus van der Bie, MD
Tom Scheffers, MD
Christina van Tellingen, MD
Publicatie GVO 07
68 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

 

 

Serie Bolk's Companions for the Study of Medicine

Embryology - early development

 

Embryology - early development from a phenomenological point of view

Guus van der Bie, M.D.
Publicatie GVO 01
63 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

Biochemistry - from a phenomenological

 

Biochemistry - from a phenomenological point of view

Christina van Tellingen, M.D.
Publicatie GVO 02
72 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

 

Anatomy - Human Morphology

 

Anatomy - Human Morphology from a phenomenological point of view
Guus van der Bie, M.D.
Publication GVO 03
77 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

Physiology - Organ physiology  

Physiology - Organ physiology from a phenomenological point of view
Christina van Tellingen, M.D.
Publicatie GVO 04
91 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

Physiologie- Ein neuer Blick

 

Physiologie- Ein neuer Blick auf die Organphysiologie –Die vier Hauptorgane im Zusammenhang
Christina van Tellingen, M.D.
Publicatie GVO 13
108 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

mmunology - Self and Non-self

 

Immunology - Self and Non-self from a Phenomenological Point of View
Guus van der Bie, M.D.
Publicatie GVO 05
72 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

Pharmacology - Selected Topics

 

Pharmacology - Selected Topics from a Phenomenological Point of View
Christina van Tellingen, M.D.
Publicatie GVO 06
91 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download

Endocrinology, A methodological approach

 

Endocrinology, A methodological approach towards integrative understanding.
Guus van der Bie MD
Ricardo Ghelman MD PhD
Loes van den Heuvel MD
Kore Luske MD
Majella van Maaren MD (Ed.)
Publicatie GVO 15
140 pp
Bestel bij De Boekerij
Meer informatie
Download