Bo van Elzakker

Bo van Elzakker BSc.
Advisor Tropical Agriculture and Value Chain Development
Phone: +31(0)343 523.860 (general)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

All publications

Brochure

Willem-Albert Toose, Bo van Elzakker, Lidwien Daniels. 2013. Making cocoa more sustainable.

Report

Bo van Elzakker, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2012. Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie.
Bo van Elzakker. 1997. Unlocking the trade potential.

Book(section)

Bo van Elzakker. 1999. Organic Cotton.

Scientific article

Flyer and Factsheets

Conference contributions

Bo van Elzakker. 2000. Not aid but trade.

Remaining

Bo van Elzakker, R. Witte, J. van Mansvelt. 1992. Benefits of diversity; an incentive towards sustainable agriculture.

Media article