Femke A. Hoefnagels

Femke A. Hoefnagels MSc
Researcher Health & Nutrition
Phone: +31(0)343 523.860 (general)
twitter icon

Publications

Jump to:
Report (2)

Flyer and Factsheets

Marieke C.E. Battjes-Fries, Femke A. Hoefnagels. 2021. Behoeftepeiling voedseleducatie in het speciaal (basis)onderwijs.
Marieke C.E. Battjes-Fries, Femke A. Hoefnagels. 2021. Factsheet: De Gezonde Smikkelweek en voedseleducatie op de BSO.

Report