Jan-Paul Wagenaar

Jan-Paul Wagenaar MSc
Program coordinator Sustainable animal husbandry & Agrobiodiversity
Phone: +31(0)343 523.860 (general)

All publications

Report

Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, J. Bloem, L.M. Fuchs, J.J.P. Cruijsen, Thalisa Slier, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans. 2024. Evaluatie van maatregelen voor koolstofvastlegging na zes jaar meten op Lange Termijn Locaties.
Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, L.M. Fuchs, Ron Peters, J. Bloem, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Thalisa Slier, Chris J. Koopmans. 2022. Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden. Integrale analyse over de jaren 2018-2020.
Anne van Doorn, J. Reijs, J. W. Erisman, Frank P.M. Verhoeven, Daan Verstand, Wouter de Jong, Karin Andeweg, Nick J.M. van Eekeren, Anne Charlotte Hoes, Heleen van Kernebeek, Chris J. Koopmans, Jan-Paul Wagenaar, Pieter de Wolf. 2021. Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s.
Chris J. Koopmans, Ilse Geijzendorffer, Leen Janmaat, Burret Schurer, Joost Sleiderink, Jan de Wit, Jan-Paul Wagenaar. 2021. SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Marianne Hoogmoed, Dennis T. Heupink, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2021. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023. Voortgangsrapportage juni 2021.
Marianne Hoogmoed, Bart G.H. Timmermans, J. Bloem, Paulien van Asperen, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar, A. Elsen, S. Martens, Chris J. Koopmans. 2021. Verschillen in bodemkwaliteit door koolstofmaatregelen.
Berno Strootman, Floris Alkemade, Daan Zandbelt, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke, Rienke Groot, Jorrit Noordhuizen, Wieteke Nijkrake, Thije Poels, Lotte Meijer, Corné Bloed, Jan-Paul Wagenaar, Evert Prins, Theo Spek, Lisa Timmerman. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Salland.
Berno Strootman, J. W. Erisman, Krijn Poppe, Merel A. Hondebrink, Jeroen Pijlman, Evert Prins, Pieter R.A. Struyk, Jan-Paul Wagenaar, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Advies en essays.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023.
Jan-Paul Wagenaar, Maaike van Agtmaal, Pedro W.L. Janssen, Bo Stout, Moira de Klyn. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Veehouderij.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Jordy van 't Hull, M. Hanegraaf, Janjo de Haan. 2019. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Jan-Paul Wagenaar, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact.
Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, Willemijn J.M. Cuijpers, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland.
F. Neijenhuis, Jan Verkaik, Cynthia Verwer, G. Smolders, Jan-Paul Wagenaar. 2014. Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot.
K.J. Hin, Jan-Paul Wagenaar, A.J. van der Zijpp, W.J. van der Weijden. 2013. Kip: het meest complexe stukje vlees- Marktmechanismen, ketenrelaties en integrale duurzaamheid.
Ingrid van Dixhoorn, A. Evers, A. Janssen, G. Smolders, S. Spoelstra, Jan-Paul Wagenaar, Cynthia Verwer. 2010. Familiekudde State of the Art.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2009. Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst.
Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout. 2006. Kalveren bij de koe.
Anneke de Vries, Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Gebruik van kruiden bij de opfok van biggen.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2005. Parasitaire wormen bij biologische leghennen.

Media article

Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans. 2023. Kritische Prestatie Indicatoren, kans of bedreiging voor bio-sector?.
Astrid Manhoudt, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Pedro W.L. Janssen, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, H Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.
J. W. Erisman, Chris J. Koopmans, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Functie van kruiden in kringloop melkveebedrijf.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Gunstig voor bodem, plant, dier en product.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2016. Meer aandacht voor mineralenvoorziening.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2016. Wilde vogels in de kippenuitloop.
Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag.
Cynthia Verwer, Jan-Paul Wagenaar, T. Veldkamp. 2011. Van jongs af veel vezels.
Jan-Paul Wagenaar. 2010. Leren van Bio-opfok.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2010. Blakend in de buitenlucht.
Cynthia Verwer, Jan-Paul Wagenaar. 2009. Ruwvoer in de biologische pluimveehouderij.
Jan-Paul Wagenaar, G. Smolders. 2009. Weerstand.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar, G. Smolders. 2006. Weerstand verhogen noodzaak,maar nog moeilijk te meten.
G. Smolders, Marleen Plomp, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Weerstand zie je aan koeien.
G. Smolders, Marleen Plomp, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Lekker in het vel – weerstand van koeien af te lezen aan uiterlijk.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Kamkleur, verenkleed en gewicht zijn de beste indicatoren..
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Die Besatzdichte ist ein Risikofaktor für Federpicken.
Jan-Paul Wagenaar, Alette Visser. 2006. Lekker hapje blijkt te luxe.
Jan-Paul Wagenaar, Ron Methorst, Renske B. Loefs. 2005. Kan de biologische legpluimveehouderij haar meerwaarde behouden?.
Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2001. Grasland op veen.

Remaining

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2023. Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2019. Evaluatie maatregelen voor het vastleggen van koolstof in Lange Termijn Experimenten (LTE’s) .
Wytze J. Nauta, Jan-Paul Wagenaar, D. Roep. 2006. Different demands of (cross)breeds in organic dairy farming.
Alette Visser, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Alternatieve dierlijke eiwitbronnen voor pluimvee.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar. 2005. De kip kan de worm flink partij bieden.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 0. Use of outdoor runs by poultry.

Brochure

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Ollie van Hal, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2022. Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems.
T. van Niekerk, Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar, B. Reuvekamp. 2012. Verlagen van uitval bij leghennen.
Jan-Paul Wagenaar, Leen Janmaat, Monique W.P. Bestman, F. Leenstra, Marinus van Krimpen, Cynthia Verwer, Maria Groot, T. van Asseldonk, Ronald Paardekooper. 2012. Biologisch Ondernemen Legpluimvee.
T. van Niekerk, B. Reuvekamp, Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2011. Van kuiken tot kip.
Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout. 2006. Rearing calves with cows.

Scientific article

Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2014. Health and Welfare in Dutch Organic Laying Hens.
C. J. Nicol, Monique W.P. Bestman, A-M Gilani, M. de Haas, I.C. Jong, S. Lambton, Jan-Paul Wagenaar, C.A. Weeks, T.B. Rodenburg. 2013. The prevention and control of feather pecking: application to commercial systems.
T.B. Rodenburg, Marinus van Krimpen, I.C. Jong, E.N. de Haas, M.S. Kops, B.J. Rietstra, R.E. Nordquist, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman, C. J. Nicol. 2013. The prevention and control of feather pecking in laying hens: identifying the underlying principles.
Jan-Paul Wagenaar, P. Klocke, G. Butler, G. Smolders, J.H. Nielsen, A. Canever, C. Leifert. 2011. Effect of production system, alternative treatments and calf rearing system on udder health in organic dairy cows.
Henk Verhoog, Edith T. Lammerts van Bueren, M. Matze, Ton Baars, L.W.M. Luttikholt, Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout, Marjolein Tiemens-Hulscher, P.C. Struik, M. Haring, J.R. Bloksma, B.G.M. Pedroli, Th. van Elsen, J. van Mansvelt, Jan de Wit, Erik W. Baars. 2007. Values in Organic Agriculture.

Conference contributions

Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Frans W. Smeding. 2014. Species identity important to achieve benefits of diverse grassland mixtures.
Wytze J. Nauta, Gerjan Slingenbergh, Wim Vredevoogd, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2014. Farm based breeding of dual purpose poultry.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Frans W. Smeding. 2013. Diverse grassland mixtures for higher yields and more stable sward quality.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2012. Agroforestry as the answer to some trouble with free range chickens.
Jan de Wit, Jan-Paul Wagenaar, Anneke de Vries, Ton Baars. 2006. Milk fatty acids in relation to feeding practices on Dutch organic farms.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Feather pecking in organic rearing hens.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Welfare of organic laying hens.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2006. Parasitic worms in organic laying hens.
Wytze J. Nauta, D. Roep, Jan-Paul Wagenaar. 2006. Animal breeding in organic farming.
Goaitske Iepema, Jan-Paul Wagenaar, Monique W.P. Bestman. 2005. Incidence of Ascaridia galli in organic laying hens..
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2005. Stimulating health in organic laying hens..
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele, Jan-Paul Wagenaar. 2004. Is clover syst-nematode a problem for organic dairy farms?.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2002. Guiding use of outdoor run in poultry.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar, Wytze J. Nauta. 2002. Shelter in poultry outdoor runs.
Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2001. Je mehr Hühner im Auslauf, desto weniger Federpicken.

Flyer and Factsheets

Book(section)

Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2003. Biodynamic poultry breeding in the Netherlands.

Newsletter

Cynthia Verwer, Jan-Paul Wagenaar. 2011. Biokennisbericht #24: Zuivel en Rundveevlees.
Jos Langhout, Jan-Paul Wagenaar. 2005. Wild of natuurlijk.
Jan-Paul Wagenaar, Jos Langhout. 2004. Pleegmoeders verzorgen nieuwe opfok.
Jan-Paul Wagenaar. 2002. GPS in balen.
Jan-Paul Wagenaar. 2002. GPS in balen: vervolg.
Jan-Paul Wagenaar. 2002. De luie hond.
Jan-Paul Wagenaar. 2002. Strooiselkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Marco van Liere. 2000. Triticale-rassen voor gehele plant silage (GPS).
Jan-Paul Wagenaar. 2000. Kweek.