Udo Prins

Udo Prins MSc
Researcher Innovative cropping & Agrobiodiversity
Phone: +31(0)343 523.860 (general)

All publications

Report

Willemijn J.M. Cuijpers, Udo Prins. 2023. Teelthandleiding lupine.
Merlijn van den Berg, Dennis T. Heupink, Udo Prins. 2020. Monitoring en beheersadvies kennisinbreng DAW Drenthe 2020 - Rapportage.
Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers, Ruud Timmer. 2019. Kansrijke eiwitgewassen.
Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen, Riekje Bruinenberg, Udo Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon.
Udo Prins, Anneke de Vries, Joachim G.C. Deru. 2010. Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied.
Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe.
J.R. Bloksma, Udo Prins, Jan de Wit, Monique W.P. Bestman, H. Helsen. 2002. Geeft samenwerking tussen fruitteelt en veehouderij meerwaarde?.

Media article

Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Ollie van Hal, Udo Prins. 2021. Rol van hoge grondprijzen in de melkveehouderij.
Ollie van Hal, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins. 2021. Nederlandse melk op de wereldzuivelmarkt.
Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jeroen Pijlman, Ollie van Hal, Udo Prins. 2020. Kosten inputs en kapitaal versus schaalgrootte.
Udo Prins, Edwin Nuijten. 2014. Brood van natuurakkers.
Joachim G.C. Deru, Udo Prins, H.A. van Schooten. 2014. Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven.
Udo Prins, Annelijn Steenbruggen. 2012. Nederlands landschap kan nog veel mooier.
Joachim G.C. Deru, Udo Prins. 2009. Directe zaai als duurzaam alternatief.
Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?.
Udo Prins, Marleen Zanen, G.J.H.M. van der Burgt. 2004. Mestloze akkerbouw.

Brochure

Udo Prins. 2019. Streefbeeld.
Edwin Nuijten, Udo Prins. 2014. Kalktolerante lupinerassen.
Udo Prins, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs.

Remaining

Jan de Wit, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2005. Tussenrapportage project Inspirerende praktijkvoorbeelden van het programma Intersectorale Samenwerking..

Scientific article

Danut Petru Simioniuc, Violeta Simioniuc, Denis Topa, Merlijn van den Berg, Udo Prins, Penelope J. Bebeli, Iulian Gabur. 2021. Assessment of Andean lupin (Lupinus mutabilis) Genotypes for Improved Frost Tolerance.
Penelope J. Bebeli, Udo Prins, Merlijn van den Berg, et al. 2020. State and Progress of Andean Lupin Cultivation in Europe: A Review.

Book(section)

Fabio Gresta, Michael Wink, Udo Prins, Michael Abberton, Jessica Capraro, Alessio Scarafoni, George Hill. 2017. Lupins in European cropping systems.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Wytze J. Nauta, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2008. Eén plus één is drie..
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Gerard Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas.
Jan de Wit, Udo Prins, Frans W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Goaitske Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw.
Udo Prins, Jan de Wit, Ellen Heeres. 2004. Handboek Koppelbedrijven.

Flyer and Factsheets

Udo Prins, Lucy P.L. van de Vijver, Peter Voshol. 2017. Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger.

Conference contributions

Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins. 2008. Direct sowing of maize in a grass sward.
Udo Prins, Nick J.M. van Eekeren, Gerard Oomen. 2006. Bi-cropping fodder maize in an existing (grass)clover sward.
Nick J.M. van Eekeren, L. Fehér, Frans W. Smeding, Udo Prins, Pieter Jans Jansonius. 2006. Controlling broad-leaved dock (Rumex obtusifolius) in grass clover mixtures.

Newsletter

Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Frank P.M. Verhoeven, Wim Bussink, Geert Wilms. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 4.
Nick J.M. van Eekeren, Ad Verhoeven, J.R. Bloksma, Udo Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3.
Ellen Heeres, Udo Prins. 2004. Gras-erwten of gerst-erwten.
Udo Prins, Ellen Heeres, Frans W. Smeding, Jan de Wit. 2003. Nieuwsbrief Koppelbedrijven.