Publications

Willemijn J.M. Cuijpers. 2020. Companion cropping in de kas - Verkenning van mogelijkheden.
Nick J.M. van Eekeren. 2022. Bodempodcast #1 Bodemkwaliteit: bodemanalyses, bokashi en schijtbossen.
Evert Prins, Sanne van Leeuwen, Marcel Vijn, Eugene Thijssen, Jeroen Kruit. 2023. Onderzoek naar Agroforestry in Nederland.
Paolo Annicchiarico, Abco de Buck, Dimitrios Vlachostergios, Dennis T. Heupink, Avraam Koskosidis, Nelson Nazzicari, Margherita Crosta. 2023. White Lupin Adaptation to Moderately Calcareous Soils: Phenotypic Variation and Genome-Enabled Prediction.
Monique W.P. Bestman, J. Bikker-Ouwejan. 2020. Predation in Organic and Free-Range Egg Production.
Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, G. Gerrits, S. Moerland. 2023. Betere beoordeling draagt bij aan kwaliteitsverbetering kruiden- en faunarijk grasland.
Monique W.P. Bestman, T. van Niekerk, Lina Göransson, V. Ferrante, S. Gunnarsson, Guido Grilli, Saskia S. Arndt, T.B. Rodenburg. 2023. Free-range use and intestinal parasites in organic/ free-range laying hens.
Sjef Staps, Femke A. Hoefnagels. 2022. Met gerichte wijkopzet kiezen voor Positieve Gezondheid.
Sjef Staps, Femke A. Hoefnagels. 2023. Sociale cohesie in de wijk dankzij Positieve Gezondheid.
Willemijn J.M. Cuijpers, Boki Luske, G. Brouwer. 2022. Bestuivingsmix voor klimaatadaptatie.
Joachim G.C. Deru, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effects of organic and inorganic fertilizers on soil properties related to the regeneration of ecosystem services in peat grasslands.
G. Brouwer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2022. Metselbijen inzetten in de fruitteelt.
Joachim G.C. Deru, Debby van Rotterdam, Jihane el Mahdi, Jacco de Stigter, Jasper Beek. 2023. Ammoniak- en broeikasgasemissies van gescheiden mestfracties in een incubatie-experiment.
Martine Bruinenberg, Maaike van Agtmaal, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Residues of pesticides in dairy cow rations and fly treatments reduce the number of Coleoptera in dung.
Louis Bolk Instituut. 2023. NDICEA stikstof & koolstofplanner.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Bevloeiing van veenweidegrasland.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Higher density swards have a higher load bearing capacity.
Pieter R.A. Struyk, Jeroen Pijlman. 2022. Het fermentatieverschil tussen graskuil en bokashi van vers gras.
Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Dion van Deijl, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jos van der Wel, Nick J.M. van Eekeren, G. van den Eertwegh. 2022. Een generieke methode voor het berekenen van potentiële gewasverdamping op basis van gemeten gewaseigenschappen.
Abco de Buck. 2023. Teeltsheet Mengteelt tarwe en veldboon (bio).