Passende rassen voor boer, molenaar en bakker

Zoektocht naar meer kwaliteit in biologische tarwe

Voor veel biologische boeren is tarwe een tussengewas, dat niet veel aandacht krijgt en wordt afgezet als veevoer. Boeren die bakwaardige zomertarwe willen produceren, blijken geregeld niet de juiste kwaliteit te kunnen leveren Ook de opbrengst per hectare is niet florissant. Daarnaast is de smaak van de tarwe, als die eenmaal tot biologisch brood gebakken is, te weinig onderscheidend. De bereidheid om er wat meer voor te betalen, is dus beperkt.

Behoud en herstel van akkerflora

Landbouw te rijk, natuur te schraal

In onze landbouw ligt vaak de nadruk op maximale productie. Die is alleen haalbaar met forse input van onder meer kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het is daarmee een kwetsbaar systeem, want de afhankelijkheid van deze externe inputs is groot. Daarnaast is er vanuit de maatschappij meer aandacht voor negatieve effecten van dergelijke middelen, zoals vervuiling van water en bodems en het verdwijnen van flora en fauna. Ook terreinbeherende organisaties, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, staan voor een uitdaging.

Netwerken voor koolstofvastlegging

Klimaat geen doel op zich

De 120 betrokken akkerbouwers en veehouders werkten al langer samen in acht regionale netwerken. Zij waren met name geïnteresseerd in deelname omdat ze de bodemkwaliteit wilden verbeteren. Ook wilden ze weten in hoeverre acties voor koolstofvastlegging een effect zouden hebben op de uiteindelijke opbrengst. Hun visie en doel is daarmee breder dan alleen koolstofvastlegging en het beperken van de klimaatverandering.

Abonneer op