Vacature: Praktijkgerichte onderzoekers en projectleiders/adviseurs Landbouw (28-38 uur)

foto akkerbouw en veehouderij

Over het Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut werkt al bijna vijftig jaar aan duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Onze missie is om door praktijkgericht en participatief onderzoek natuurlijke processen en systemen te versterken. We ontwikkelen wetenschappelijke kennis die toepasbaar is in beleid en praktijk, en creëren daarmee maatschappelijke impact. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, Europese Commissie, zorg- en welzijnsorganisaties en natuurorganisaties.

Onderzoek naar gezondheidseffecten van biologische voeding op varkens

foto varkens

Tijdens het onderzoek krijgen de dieren varkensvoeders, samengesteld met gangbare- of biologische grondstoffen. In een langdurende studie eten de moeders (zeugen) al gangbaar- of biologisch voer vanaf de bevruchting, de biggen doen dat na de geboorte. In een tweede studie krijgen de varkens pas na het spenen één van beide soorten voeding. Wanneer de dieren jongvolwassen zijn (ongeveer 80 kilo) worden effecten van de voeding op verschillende aspecten van gezondheid gemeten. Het doel is om te onderzoeken of biologische voeding effect heeft op de gezondheid van varkens.

Onderzoeksagenda voor Integrative Medicine

Veranderende visie op gezondheidszorg

De gezondheidszorg is de laatste decennia sterk veranderd in Nederland. De vergrijzing zet flink door en ook groeit het aantal patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hartaandoeningen en kanker. De kosten voor gezondheidszorg nemen daardoor ieder jaar toe en preventie wordt dus steeds belangrijker. Daarnaast beseft een aantal zorgverleners en patiënten dat de zorg anders kan: persoonlijker, meer op maat, met meer aandacht voor de wisselwerking tussen lichaam en geest.

De verbindende werkwijze van Stadsreporters

De buurtbewoner als reporter

Stadsreporters zijn - veelal oudere - buurtbewoners die als vrijwilliger films maken om de saamhorigheid en verbinding in de wijk te versterken. Zij worden getraind door professionele filmmakers in filmen, interviewen en monteren. Dan gaan ze de wijk in om filmreportages te maken over plekken, mensen of acties in de wijk die een voorbeeld zijn voor de stad. Het doel van Stadsreporters is dat zo’n interventie bijdraagt aan actieve deelname van ouderen in de wijk, daarmee eenzaamheid voorkomt of vermindert en saamhorigheid versterkt.

Integrative Medicine

Gezondheidszorg kan anders

De gezondheidszorg is de laatste decennia sterk veranderd in Nederland. De vergrijzing zet flink door, de levensverwachting stijgt en het aantal patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hartaandoeningen en kanker groeit sterk. Daarnaast neemt het aantal mensen met depressieve klachten, chronische stress en burn-outklachten toe, en hiervan zijn jongeren de snelst groeiende groep. De kosten voor gezondheidszorg nemen daardoor ieder jaar toe, maar de gezondheidsverschillen ook.

Abonneer op