Onderzoeker natuurinclusieve landbouw: 'Het is echt zoeken naar een nieuwe balans'

Boki Luske

Natuurprogramma ROEG! gaat deze maand de boer op. In de uitzendingen zie je verschillende boerenbedrijven, waar op een natuurvriendelijke manier gewerkt wordt. Op al deze bedrijven weten de ondernemers op een eigen manier de natuur een plek te geven in hun onderneming. Bekijk hier de eerste uitzending uit de vierdelige serie.

Bezoek het proefveld innovatieve maisteelt

proefveld innovatieve maisteelt

Op dit proefveld kijken we welk systeem het beste werkt om snijmais te telen met behoud van de huidige graszode. We onderzoeken of we de positieve eigenschappen van grasland (minder stikstof uitspoeling, meer boven- en ondergrondse biodiversiteit, betere waterinfiltratie, betere bodemstructuur) kunnen combineren met de teelt van snijmais. Waarbij snijmais een belangrijke bron is van energie in een melkveerantsoen en de teelt beter om kan gaan met droogte.

Abonneer op