Actueel

Om vooruitgang te faciliteren is het delen en verspreiden van kennis en kunde cruciaal. Daarom publiceren we al onze wetenschappelijke artikelen, rapporten, boeken en brochures online via onze publicatie-database waarin op onderwerp gezocht kan worden en in wetenschappelijke tijdschriften. Informatie over onze actuele en afgeronde projecten en de thema’s waar we op werken is terug te vinden op de themapagina’s.
 
Daarnaast zijn we als instituut actief op sociale media zoals Twitter en LinkedIn, zo ook sommige onderzoekers en adviseurs. De links naar hun sociale media-accounts vind je op hun eigen profielpagina via medewerkers.

Om zoveel mogelijk kennis te verspreiden en het effect van onze projecten te vergroten brengen we nieuwsberichten en persberichten uit.

08-02-2022
Akkerbouwers in Groningen zijn door een project met akkerranden bewuster bezig met het wel of niet…
03-02-2022
Het speciaal onderwijs wil het stimuleren van gezond eetgedrag van leerlingen ondersteunen, maar…
05-01-2022
Van 10 tot en met 13 januari 2022 staat biologisch een week lang in de spotlights! Er worden maar…
21-12-2021
Heeft jouw organisatie ook behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van een Positieve…
03-12-2021
Hoe beleven inwoners van het buitengebied hun gezondheid en welke rol speelt de omgeving daarbij?…
26-11-2021
Het is een interessante kennisvraag of biologisch eten gezonder is of niet. Een biologische…
26-11-2021
Akkerbouwers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit, onder…
16-11-2021
Melkveehouders rond Sneek worstelen met schalterveen, waarvan in Friesland circa 8.000 hectare…
16-11-2021
Binnen drie maanden heeft een zorginstelling meer aandacht voor eten en drinken als het…
16-11-2021
Is er een groot verschil tussen het bodemleven in landbouwgrasland en dat in natuurlijk beheerd…
10-11-2021
Akkerranden en bloemstroken in het gewas kunnen een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in het…
04-11-2021
Het Europese landbouwbeleid zet in op een sterke en snelle groei van de biologische landbouw, ook…
02-11-2021
Gemeente Delft en tal van Delftse organisaties en inwoners slaan de handen ineen tegen alcohol,…
27-10-2021
Het Rotterdamse bedrijf Rotterzwam verzamelt koffiedik uit de Rotterdamse horeca, om hier …
30-09-2021
Weet je nog, die uitspraak op 29 mei 2019 van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof…
16-09-2021
Het ‘Keer Diabetes2 Om’ (KDO) programma is door de Europese Unie erkend als eerste…