Client case Agrifirm

Klant:
Agrifirm
Respondent:
Toine Heijmans, productmanager Ruwvoermanagement
Onderzoeksproject:
Klaverklimaat

Vorm: Praktijkonderzoek naar de voordelen van gras-rode klaver in maaiweides. 
In samenwerking met: Agrifirm Feed en Barenbrug partners.
Aanleiding: Eiwitrijke klaver is een goedkoop alternatief voor soja. Tegelijkertijd brengt het plantje stikstof in de bodem, waardoor er minder kunstmest nodig is. Als de landbouw klimaatneutraal wil werken, ligt het voor de hand om het gebruik van kunstmest te verminderen.
Het resultaat: Het project toont aan dat de teelt van rode klaver niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Per hectare levert het de boeren 100 tot 350 euro extra op, door enerzijds de besparing op kunstmest en anderzijds een hoge opbrengst van een eiwitrijk gewas.

Voornaamste reden om voor het Louis Bolk Instituut te kiezen:

Toine Heijmans: "Wat mij aanspreekt is dat we samen praktijkonderzoek doen, écht in de praktijk. Dus niet op een proefboerderij met optimale omstandigheden, maar bij twee praktiserende veehouders. Je kunt onderzoek doen wat je wilt, maar boeren willen met eigen ogen zien hoe het meerdere jaren werkt. Ik vind het leuk om te zien dat wij niet alleen van het Louis Bolk Instituut leren, maar dat het instituut ook van ons leert. We wisselen kennis uit en vullen elkaar aan. Met elkaar komen we op een hoger plan."

Wat is het oordeel van Agrifirm Feed over het Louis Bolk Instituut?

"Het Louis Bolk Instituut weet precies wat de boer wil en nodig heeft. De problemen waar melkveehouders vandaag de dag mee te maken hebben zijn divers: tekorten aan eiwit en ruwvoer, kunstmest en soja die steeds duurder worden, een streng mestbeleid en de afname van organische stof in de bodem. De teelt van rode klaver biedt voor al deze aspecten een oplossing. Onze samenwerking maakt het mogelijk om de resultaten van het onderzoek direct aan de man te brengen. Dat geeft een enorme boost aan de toepassing ervan."