Client case PPO Lelystad

Klant:
PPO Lelystand van Wageningen UR
Respondent:
Jan Lamers, onderzoeker
Onderzoeksproject:
Weerbare bodem

Vorm: Praktijkonderzoek bij proefbedrijf Vredepeel en aardbeientelers. 
In samenwerking met: PPO Lelystad. Doel: Onderzoeken hoe de bodem bij intensieve teelten zoals aardbei weerbaarder gemaakt kan worden tegen bodemgebonden ziekten en plagen. 
Aanleiding: Intensieve teeltbodems zijn extra vatbaar voor bodemgebonden ziekten en plagen en op termijn komt er een verbod op chemische grondontsmetting. 
Onderzoeksmethode: Het DNA van bodemorganismen in kaart te brengen na het inpassen van groenbemesters - zoals Afrikaantjes en Japanse haver - en compost.

Voornaamste reden om voor het Louis Bolk Instituut te kiezen:

Jan Lamers: "Dankzij onze samenwerking kunnen we vanuit verschillende invalshoeken naar bodemweerbaarheid kijken. Wij kijken vanuit de gangbare praktijk, het Louis Bolk Instituut brengt expertise vanuit de biologische landbouw in. Daarnaast heeft het Louis Bolk Instituut meer ervaring in praktijkonderzoek bij telers."

Wat is het oordeel van PPO Lelystad over het Louis Bolk Instituut?

"Ik vond het een eyeopener dat ieder de data interpreteerde vanuit zijn eigen kennis en ervaring. We hebben bodemmonsters genomen van plekken waar het gewas goed of juist slecht groeide. PPO heeft de aardbei-opbrengsten vastgesteld en het Louis Bolk Instituut heeft de ziektewerendheid onderzocht. Vervolgens hebben we met elkaar naar al het cijfermateriaal gekeken. Zo ontstond er een completer beeld en konden we betere conclusies trekken dan wanneer we alleen hadden gewerkt."