Anne J. Hoek van Dijke

Dr. ir. Anne J. Hoek van Dijke
Onderzoeker bodem en regeneratieve landbouw
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon