Bart G.H. Timmermans

Dr. Bart G.H. Timmermans
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Publicaties

Brochure

G. Brouwer, Bart G.H. Timmermans. 2012. Bemesting biologische fruitteelt.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, E. Finke, Frans W. Smeding, Merijn M. Bos. 2010. Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting.
Mark van Mullekom, Fons Smolders, Bart G.H. Timmermans. 2014. Van landbouw naar natuur - Een efficiënte en effectieve aanpak.

Magazine Article

Bart G.H. Timmermans, Jan de Wit. 2007. Het energiepotentieel van biologische landbouw.
G. Brouwer, Bart G.H. Timmermans, J. van der Kamp. 2015. Kleinfruit klimaatneutraal telen.
Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide.
Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2014. Naar een betere benutting van bodemfosfor.
Pieter R.A. Struyk, Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Organisch stofgehalte in bodem natuurgraslanden niet gestegen.

Newsletter

Jan G. Bokhorst, Eric Hees, Merijn M. Bos, Bart G.H. Timmermans, Paul Belder. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #12.
Leen Janmaat, Jan G. Bokhorst, Carin Rougoor, Wim Chardon, Peter van Erp, Arjan Reijneveld, R. Postma, Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat.

Pamphlet / Brochure

Bart G.H. Timmermans, Leen Janmaat, L. Nannes. 2020. De Bodem Meetset voor de Praktijk.
P.C. Struik, A.J.T.M. Hospers-Brands, Bart G.H. Timmermans, P.E.L. van der Putten. 2006. Fysiologische leeftijd van aardappelpootgoed beinvloed vatbaarheid voor Phytophthora.

Remaining

Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2019. Evaluatie maatregelen voor het vastleggen van koolstof in Lange Termijn Experimenten (LTE’s) .

Report

Merijn M. Bos, Nick J.M. van Eekeren, Bart G.H. Timmermans. 2010. Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland.
Bart G.H. Timmermans, Chris J. Koopmans. 2007. Biomassa als energiebron.
Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen, Riekje Bruinenberg, Udo Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon.
Bo van Elzakker, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2012. Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, H. Havenga de Poel. 2021. Evaluatie Planty Organic 2012-2020.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Jordy van 't Hull, M. Hanegraaf, Janjo de Haan. 2019. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Janjo de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, E. Finke. 2010. Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009.
Bart G.H. Timmermans, Pieter Jans Jansonius, Riekje Bruinenberg. 2009. Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in Conference blad.
Bart G.H. Timmermans, Monique W.P. Bestman. 2016. Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen.
Bart G.H. Timmermans, J.J.M. Staps, Coen ter Berg, Riekje Bruinenberg. 2008. Minder en Anders Bemesten.
Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt, J.J.M. Staps, Coen ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, J.J.M. Staps, Wiepie Haagsma. 2010. Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting.
Kees van Wijk, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2015. Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus, Bart G.H. Timmermans. 2019. Planty Organic: Voortgang 2018.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Hero Havenga, Bart G.H. Timmermans. 2020. Stikstof Telen.
P. Wiersma, Boki Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid.