Bo van Elzakker

Ing. Bo van Elzakker
Adviseur tropische agricultuur en waardeketenontwikkeling
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Publicaties

Boek(sectie) & Proefschrift

Bo van Elzakker. 1999. Organic Cotton.

Brochure

Willem-Albert Toose, Bo van Elzakker, Lidwien Daniels. 2013. Making cocoa more sustainable.

Congres bijdragen

Bo van Elzakker. 2000. Not aid but trade.

Flyers en factsheets

Overig

Rapport

Bo van Elzakker, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2012. Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie.

Vakblad artikel

Wetenschappelijk artikel