Boki Luske

Boki Luske MSc
Onderzoeker Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Boki Luske werkt landbouw-breed aan het thema biodiversiteit. Daarbij werkt zij aan onderzoeksprojecten met boeren maar ook met natuurorganisaties. Het gaat daarbij om het zoeken van synergie tussen landbouw, natuur, mensen en hun belangen en het koppelen van het thema biodiversiteit aan andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, bodem- en waterkwaliteit. Haar expertise is enerzijds het versterken en benutten van biodiversiteit binnen teeltsystemen, anderzijds het realiseren van natuurdoelen via inrichtings- en beheermaatregelen. Zij werkt ook aan de ontwikkeling van beloningssystemen voor ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld om boeren te belonen op basis van prestatieindicatoren en het verminderen van drukfactoren op het milieu.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Anne van Doorn, Rik Waenink, Dennis T. Heupink, Boki Luske, David de Wit, Jeroen Bruijnes, W. Sukkel, Chris J. Koopmans, Carleen Weebers. 2023. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw in de praktijk.
Anne van Doorn, Dennis T. Heupink, Rik Waenink, Boki Luske, David de Wit, Jeroen Bruijnes, Carleen Weebers, W. Sukkel, Chris J. Koopmans. 2022. Drempel- en streefwaarden voor de KPI's van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw.
Willemijn J.M. Cuijpers, Boki Luske, G. Brouwer. 2022. Bestuivingsmix voor klimaatadaptatie.
Boki Luske, Monique W.P. Bestman, Kees van Veluw, Evert Prins, Piet Rombouts. 2020. Masterplan Agroforestry.
Boki Luske, Monique W.P. Bestman, Kees van Veluw, Evert Prins, Piet Rombouts. 2020. Samenvatting Masterplan Agroforestry.
Boki Luske, Evert Prins, Anne Reichgelt, Jasperina Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry.
P. Wiersma, Boki Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid.
Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen, Riekje Bruinenberg, Udo Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon.
Chris J. Koopmans, J. W. Erisman, Marleen Zanen, Boki Luske. 2017. Biodiverse akkerbouw.
J.H. Faber, Henk Wösten, Gerben Bakker, Jan G. Bokhorst, Eduard Hummelink, Ivo Laros, Nico van den Brink, Joachim G.C. Deru, Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei.
Boki Luske, Joachim G.C. Deru, Henk Wösten, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling..

Vakblad artikel

Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, G. Gerrits, S. Moerland. 2023. Betere beoordeling draagt bij aan kwaliteitsverbetering kruiden- en faunarijk grasland.
Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Agroforestry en het melkveebedrijf.
Jinze Noordijk, Boki Luske, Ricardo Michels, Els Wennekens. 2018. Voedselbeschikbaarheid voor weidevogels.
Joachim G.C. Deru, Jinze Noordijk, Boki Luske, Els Wennekens. 2016. Meten van voedsel voor weidevogelkuikens.
Boki Luske, Leen Janmaat. 2016. Met bomen meer bijen.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in trek.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in de wei.
Leen Janmaat, Boki Luske. 2015. Bijen horen er bij.

Flyers en factsheets

Boki Luske, Evert Prins, Erna Krommendijk, Nienke Geerts. 2020. Agroforestry op het landbouwbedrijf.
Annelijn Steenbruggen, Boki Luske, Dave Dirks, J. W. Erisman, Leen Janmaat. 2015. De oogst van Bloeiend Bedrijf.
Boki Luske, Joachim G.C. Deru. 2015. Voedsel voor weidevogels.
Merijn M. Bos, Boki Luske, Leen Janmaat. 2014. Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur.
Boki Luske, Leen Janmaat, Merijn M. Bos, Lidwien Daniels. 2014. Geintegreerde beheersing van het graanhaantje.

Brochure

Boki Luske, A.J.T.M. Hospers-Brands, Leen Janmaat. 2015. Aanleg en onderhoud van akkerranden.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2014. Voederbomen in de landbouw.
Petra I. Rietberg, Boki Luske, Anneloes Visser, Peter Kuikman. 2013. Handleiding goed koolstofbeheer.

Wetenschappelijk artikel

Jinze Noordijk, Sandrine Ulenberg, C.J. Zwakhals, Theodoor Heijerman, Boki Luske. 2016. Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema).

Congres bijdragen

Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems, M. Boosten, Miriam van Bree. 2014. Introducing trees in dairy and poultry farms.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, E. Anssems, M Vonk. 2012. Farmer' Network for Fodder trees and Multifunctional Land Use.

Nieuwsbrief

Boki Luske, Dave Dirks, Leen Janmaat, Robert Boevink, Marinus Boogaard, Janneke Zevenbergen, Ineke Barten, Djûke van der Maat, Annemarie Koelemeijer, Corinna van den Berg, Lidwien Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12.
Boki Luske, J. W. Erisman, Leen Janmaat, Lidwien Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11.
Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Jeanette Nagtzaam, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9.
Boki Luske, Leen Janmaat, Jan de Wit, M. Vlaswinkel, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10.
Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Jac Mulders, Lidwien Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #6.
Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Wico Dieleman, Lidwien Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8.
Merijn M. Bos, Boki Luske, Dave Dirks, Bert Wiekema. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5.
Merijn M. Bos, Boki Luske, Marleen Zanen, Dave Dirks, Fokko Buining. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4.