Boki Luske

Boki Luske MSc
Onderzoeker Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Boki Luske werkt landbouw-breed aan het thema biodiversiteit. Daarbij werkt zij aan onderzoeksprojecten met boeren maar ook met natuurorganisaties. Het gaat daarbij om het zoeken van synergie tussen landbouw, natuur, mensen en hun belangen en het koppelen van het thema biodiversiteit aan andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, bodem- en waterkwaliteit. Haar expertise is enerzijds het versterken en benutten van biodiversiteit binnen teeltsystemen, anderzijds het realiseren van natuurdoelen via inrichtings- en beheermaatregelen. Zij werkt ook aan de ontwikkeling van beloningssystemen voor ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld om boeren te belonen op basis van prestatieindicatoren en het verminderen van drukfactoren op het milieu.

Alle publicaties

Boek(sectie)

Boki Luske, Bas Tinhout, Margot Veenenbos, Monique W.P. Bestman, Alice Blok, Hugo Bosland, Abco de Buck, Roy Gommer, Eric Hees, R.F.A. Hendriks, Zwanet Herbert, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink, Tjalling Huisman, Peter Leendertse, Monique Mul, Udo Prins, Petra I. Rietberg, Burret Schurer, Pieter R.A. Struyk, Jenneke van Vliet, Jacco Vrijlandt, Jan-Paul Wagenaar, E.A.P. van Well, Ton van Schie, Diederik Sleurink. 2024. Natuurinclusieve landbouw in de praktijk.

Flyers en factsheets

Annelijn Steenbruggen, Boki Luske, Dave Dirks, J. W. Erisman, Leen Janmaat. 2015. De oogst van Bloeiend Bedrijf.
Boki Luske, Joachim G.C. Deru. 2015. Voedsel voor weidevogels.
Boki Luske, Leen Janmaat, Merijn M. Bos, Lidwien Daniels. 2014. Geintegreerde beheersing van het graanhaantje.

Rapport

P. Wiersma, Boki Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, Bart G.H. Timmermans, Marleen Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid.
Chris J. Koopmans, J. W. Erisman, Marleen Zanen, Boki Luske. 2017. Biodiverse akkerbouw.
Boki Luske, Joachim G.C. Deru, Henk Wösten, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling..
J.H. Faber, Henk Wösten, Gerben Bakker, Jan G. Bokhorst, Eduard Hummelink, Ivo Laros, Nico van den Brink, Joachim G.C. Deru, Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei.

Vakblad artikel

Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Agroforestry en het melkveebedrijf.
Joachim G.C. Deru, Jinze Noordijk, Boki Luske, Els Wennekens. 2016. Meten van voedsel voor weidevogelkuikens.
Boki Luske, Leen Janmaat. 2016. Met bomen meer bijen.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in trek.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in de wei.

Wetenschappelijk artikel

Jinze Noordijk, Sandrine Ulenberg, C.J. Zwakhals, Theodoor Heijerman, Boki Luske. 2016. Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema).

Brochure

Boki Luske, A.J.T.M. Hospers-Brands, Leen Janmaat. 2015. Aanleg en onderhoud van akkerranden.
Petra I. Rietberg, Boki Luske, Anneloes Visser, Peter Kuikman. 2013. Handleiding goed koolstofbeheer.

Congres bijdragen

Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems, M. Boosten, Miriam van Bree. 2014. Introducing trees in dairy and poultry farms.

Nieuwsbrief

Boki Luske, Dave Dirks, Leen Janmaat, Robert Boevink, Marinus Boogaard, Janneke Zevenbergen, Ineke Barten, Djûke van der Maat, Annemarie Koelemeijer, Corinna van den Berg, Lidwien Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12.
Boki Luske, J. W. Erisman, Leen Janmaat, Lidwien Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11.
Boki Luske, Leen Janmaat, Jan de Wit, M. Vlaswinkel, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10.
Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Jeanette Nagtzaam, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9.
Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Jac Mulders, Lidwien Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #6.
Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Wico Dieleman, Lidwien Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8.