Cynthia Verwer

Dr. ir. Cynthia Verwer
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Dierenwelzijn
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Publicaties

Book section

Brochure

Jan-Paul Wagenaar, Leen Janmaat, Monique W.P. Bestman, F. Leenstra, Marinus van Krimpen, Cynthia Verwer, Maria Groot, T. van Asseldonk, Ronald Paardekooper. 2012. Biologisch Ondernemen Legpluimvee.
Cynthia Verwer, Lucy P.L. van de Vijver. 2016. Opzet en effecten van kleinschalige zorg.

Magazine Article

Monique W.P. Bestman, Cynthia Verwer. 2014. Algen in kippenvoer.
Cynthia Verwer, G. Smolders, Lucy P.L. van de Vijver, Nick J.M. van Eekeren, A.J.T.M. Hospers-Brands, Annemarie van der Marel. 2013. Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier.
Cynthia Verwer, G. Smolders, Lucy P.L. van de Vijver, Nick J.M. van Eekeren, A.J.T.M. Hospers-Brands, Annemarie van der Marel. 2013. Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier..
Monique W.P. Bestman, Cynthia Verwer, F. Leenstra, T. van Niekerk, B. Reuvekamp. 2013. Gelijkspel.
Jo Vicca, Wim Govaerts, Cynthia Verwer. 2016. Klimaatrichtlijnen op basis welzijnsonderzoek.
Jan Verkaik, Cynthia Verwer. 2015. Leverbot in kaart gebracht.
Cynthia Verwer, Jan Verkaik, F. Neijenhuis. 2017. Leverbotbestrijding: risico’s & kansen.
Monique W.P. Bestman, Cynthia Verwer, J. Heerkens. 2016. Resultaten onderzoek bio ook interessant voor gangbaar.
Cynthia Verwer, Jan-Paul Wagenaar. 2009. Ruwvoer in de biologische pluimveehouderij.
Cynthia Verwer, Jan-Paul Wagenaar, T. Veldkamp. 2011. Van jongs af veel vezels.

Newsletter

Cynthia Verwer, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #9: Geiten en schapen.

Pamphlet / Brochure

Monique W.P. Bestman, Cynthia Verwer, C. Brenninkmeyer, U. Knierim, J.T. Soerensen, L. Hinrichsen, A. Willett, K. Niebuhr, F. Smajlhodzic, P. Errari, V. Ferrante, S. Gunnarsson, F. Tuyttens, J. Heerkens. 2015. Diergezondheid en welzijn van biologische leghennen. Aanbevelingen naar aanleiding van Europees onderzoek Healthy Hens..

Remaining

Cynthia Verwer, Han van Kasteren, Jaap Gielen, Joeke Postma, Leen Janmaat, Lenno Vermaas, Willy Verstraete. 2015. Alle presentaties van de netwerkbijeenkomst Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?.

Report

Lucy P.L. van de Vijver, Cynthia Verwer, Nico Bondt, D.J. Mevius. 2012. Antibioticaresistentie in de biologische varkenshouderij.
I. van Dixhoorn, G. Smolders, Cynthia Verwer, Joyce Cornelissen. 2010. De Familiekudde - een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij.
Cynthia Verwer, Monique W.P. Bestman. 2012. De moederloze veestapel.
I. van Dixhoorn, A. Evers, A. Janssen, G. Smolders, S. Spoelstra, Jan-Paul Wagenaar, Cynthia Verwer. 2010. Familiekudde State of the Art.
Monique W.P. Bestman, Cynthia Verwer, Maaike Stoffelsma. 2015. Geiten in de Leemkuilen.
F. Neijenhuis, Jan Verkaik, Cynthia Verwer, G. Smolders, Jan-Paul Wagenaar. 2014. Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot.
Cynthia Verwer, Lidwien Daniels, Adriaan Antonis, Reina Ferwerda-van Zonneveld. 2018. Verkenning Kalf bij de Koe.