Dennis T. Heupink

Dennis T. Heupink MSc
Onderzoeker Bodem en Teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Dennis Heupink is onderzoeker Bodem en Teelten met een focus op de akkerbouwsector. Zijn voornaamste werkveld ligt op de wisselwerking tussen natuur en voedselproductie, met onderzoek en advies gericht op natuurinclusieve landbouw. Hij is in diverse gebiedsprocessen betrokken bij de ondersteuning van de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is de ontwikkeling van een KPI-systematiek, die het mogelijk moet maken boeren te belonen voor ecosysteemdiensten zoals het bevorderen van biodiversiteit, koolstofvastlegging en de transitie naar kringlooplandbouw.
 

Alle publicaties

Direct naar:

Wetenschappelijk artikel

Paolo Annicchiarico, Abco de Buck, Dimitrios Vlachostergios, Dennis T. Heupink, Avraam Koskosidis, Nelson Nazzicari, Margherita Crosta. 2023. White Lupin Adaptation to Moderately Calcareous Soils: Phenotypic Variation and Genome-Enabled Prediction.
Carlos Martínez-Núñez, David Kleijn, Cristina Ganuza, Dennis T. Heupink, Ivo Raemakers, Winfried Vertommen, Thijs Fijen. 2022. Temporal and spatial heterogeneity of semi-natural habitat, but not crop diversity, is correlated with landscape pollinator richness.

Rapport

Anne van Doorn, Rik Waenink, Dennis T. Heupink, Boki Luske, David de Wit, Jeroen Bruijnes, W. Sukkel, Chris J. Koopmans, Carleen Weebers. 2023. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw in de praktijk.
Anne van Doorn, Dennis T. Heupink, Rik Waenink, Boki Luske, David de Wit, Jeroen Bruijnes, Carleen Weebers, W. Sukkel, Chris J. Koopmans. 2022. Drempel- en streefwaarden voor de KPI's van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw.
Willemijn J.M. Cuijpers, Dennis T. Heupink. 2022. Bestuiving en oogstzekerheid in eiwitgewassen.
Merlijn van den Berg, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink. 2022. Innovatie veenkoloniën.
Evert Prins, Dennis T. Heupink. 2022. Duurzame pacht in De Margriet.
Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, L.M. Fuchs, Ron Peters, J. Bloem, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Thalisa Slier, Chris J. Koopmans. 2022. Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden. Integrale analyse over de jaren 2018-2020.
Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon.
Anne van Doorn, Jeroen Schütt, T. Visser, Rik Waenink, Robert Baayen, Maria-Franca Dekkers, Isabella Selin Noren, W. Sukkel, Dennis T. Heupink, Chris J. Koopmans, Lisa Deijl, Carleen Weebers. 2021. BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw.
Chris J. Koopmans, Bart G.H. Timmermans, Marianne Hoogmoed, Dennis T. Heupink, J.J.P. Cruijsen, Janjo de Haan, Isabella Selin Noren, Thalisa Slier, Jan-Paul Wagenaar. 2021. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023. Voortgangsrapportage juni 2021.

Vakblad artikel

Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans. 2023. Kritische Prestatie Indicatoren, kans of bedreiging voor bio-sector?.
Willemijn J.M. Cuijpers, Dennis T. Heupink. 2023. Meer hommels, betere bonen.
Dennis T. Heupink, Leen Janmaat. 2023. Bodemconditie zelf bepalen.
Dennis T. Heupink, Burret Schurer, Leen Janmaat, Bart G.H. Timmermans. 2022. Slimmer bemesten met rekenmodel NDICEA.

Flyers en factsheets

Merlijn van den Berg, Merel A. Hondebrink, Dennis T. Heupink. 2022. Combi akkerranden, talud en slootkantenbeheer.