Dennis T. Heupink

Dennis T. Heupink MSc
Onderzoeker Bodem en Teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Dennis Heupink is onderzoeker Bodem en Teelten met een focus op de akkerbouwsector. Zijn voornaamste werkveld ligt op de wisselwerking tussen natuur en voedselproductie, met onderzoek en advies gericht op natuurinclusieve landbouw. Hij is in diverse gebiedsprocessen betrokken bij de ondersteuning van de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is de ontwikkeling van een KPI-systematiek, die het mogelijk moet maken boeren te belonen voor ecosysteemdiensten zoals het bevorderen van biodiversiteit, koolstofvastlegging en de transitie naar kringlooplandbouw.
 

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, J. Bloem, L.M. Fuchs, J.J.P. Cruijsen, Thalisa Slier, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans. 2024. Evaluatie van maatregelen voor koolstofvastlegging na zes jaar meten op Lange Termijn Locaties.
Merlijn van den Berg, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink. 2022. Innovatie veenkoloniën.
Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon.

Boek(sectie)

Boki Luske, Bas Tinhout, Margot Veenenbos, Monique W.P. Bestman, Alice Blok, Hugo Bosland, Abco de Buck, Roy Gommer, Eric Hees, R.F.A. Hendriks, Zwanet Herbert, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink, Tjalling Huisman, Peter Leendertse, Monique Mul, Udo Prins, Petra I. Rietberg, Burret Schurer, Pieter R.A. Struyk, Jenneke van Vliet, Jacco Vrijlandt, Jan-Paul Wagenaar, E.A.P. van Well, Ton van Schie, Diederik Sleurink. 2024. Natuurinclusieve landbouw in de praktijk.

Vakblad artikel