Ellen S.M. Baekelmans

Ellen S.M. Baekelmans
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Ellen Baekelmans voert onderzoek uit naar productieve kruidenrijke graslanden in gewasrotatiesystemen. Ze focust hierbij met name op de effecten van deze graslanden op de biologische, fysische en chemische eigenschappen van de bodem. Daarnaast beoordeelt ze hoe deze bodemeigenschappen de prestaties van het volggewas beïnvloeden, het zogenaamde "legacy effect". Tevens onderzoekt ze de dynamiek van organische stof en de beschikbaarheid van stikstof in de bodem.